TESSEDIK CAMPUS alapkézései (SZARVAS)

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak

A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére.

Mezőgazdasági mérnöki szak

A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek. Az ismeretek tartalmi korszerűsítése miatt előtérbe kerültek a speciális környezet- és talajkímélő növénytermesztési eljárások, valamint az ökológiai gazdálkodás korszerű technológiájának ismertetése és bemutatása.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

A cél olyan gépészmérnökök képzése, akik természettudományi alapképzésre épülő műszaki, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a termelés és gépüzemeltetés műszaki vezetői feladatainak ellátására.

 

 

 

KIFUTÓ SZAK! - Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak

A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási, illetve végrehajtási feladatok elvégzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában

 

 

A felvételiről bővebb tájékoztatás a felvi.hu oldalon található!

Szervezeti egység: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas