Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet

Intézetigazgató: Dr. Futó Zoltán egyetemi docens

Az intézet oktatói

Az intézet oktatói által gondozott tantárgyak témái a gazdálkodással, a vidékfejlesztéssel, fontosabb társadalmi témákkal, az aktuális EU-s ismeretekkel foglalkoznak. A megfelelő elméleti tudás mellett különös gondot fordítunk az elsajátított elméleti információk gyakorlati megvalósításának lehetőségeire is. 

Karunkon belül Intézetünk gondozza a Gazdasági- és Vidékfejlesztési agrármérnök BsC szak oktatását, valamint az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens elnevezésű felsőfokú szakképzést. 

Az állandóan változó körülmények újabb és újabb képzési formákat igényelnek. Ismerve a vidékfejlesztés fontosságát megszerveztük a Vendéglátás-turizmus és a Regionális és Vidékfejlesztési szakirányok színvonalas oktatását, figyelembe véve a 2007-2013 közötti időszakokban pályázatokkal elnyerhető jelentős anyagi forrásokat. 

Tervezzük egy új, az Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását. 
Az Intézet részéről a hallgatók képzésében 13 oktató vesz részt, akik közül 4 fő rendelkezik tudományos fokozattal és 3 fő oktató végzi PhD tanulmányait. Az oktatási és tudományos tevékenységünket segítik az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztályán működő kihelyezett tanszék oktatói.
 

 

Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet


Intézetigazgató: Dr. habil Jakab Gusztáv egyetemi docens

Az intézet oktatói

A Környezettudományi Intézet a biológiai, ökológiai, talajtani, kémia és környezettudományi diszciplinák oktatását végzi és a kapcsolódó tudományos kutatásokban vesz részt. 

Az intézet 2006-ban alakult, a korábbi Környezetgazdálkodási, Mezőgazdasági Kémiai és Talajtani, Biológiai és Ökológiai Tanszékek integrációjával. Irányítja a Környezetgazdálkodási agrármérnök szak (4 éves), a Környezetvédelmi agrármérnöki alapszak (BSc) nappali és levelező tagozatának képzését. Felelőse a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésnek. Szervezi, koordinálja a Mezőgazdasági környezetgazdálkodási, - a Környezetvédelmi - és a Környezetgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakok oktatási munkáját, képzését. Az intézetben összesen 11 fő dolgozik, melyből oktató 8 fő. Az oktatók közül 3 fő a tudományok kandidátusa, 4 fő pedig PhD fokozattal bír. Jelenleg két oktató folytat tanulmányokat különböző doktori iskolákban. Az intézethez szakmailag kapcsolódik a Szarvasi Arborétum, mint kihelyezett Erdőismereti Tanszék. Az oktatást-képzést segítik a címzetes egyetemi és főiskolai tanárok, és docensek (6 fő), valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága és munkatársai.

 

Dékáni Titkárság

A titkárság munkatársai

A Dékáni Titkárság a kar azon szervezeti egysége, amely munkájával közvetlenül segíti a kari oktatási feladatok ellátását, az igazgatást, a hallgatói ügyek intézését. Feldatai közé tartozik többek között a tanulmányi ügyek intézése, a különböző titkárságokon az adminisztrációs munka elvégzése, a kari információs rendszer támogatása, működtetése, az adatszolgáltatás az egyetem és egyéb felettes szervek felé.

 

 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas