Öntözési és Vígazdálkodási Intézet

Intézetigazgató: Dr. Futó Zoltán egyetemi docens

Az intézet oktatói

Az intézet oktatói által gondozott tantárgyak témái a gazdálkodással, a vidékfejlesztéssel, fontosabb társadalmi témákkal, az aktuális EU-s ismeretekkel foglalkoznak. A megfelelő elméleti tudás mellett különös gondot fordítunk az elsajátított elméleti információk gyakorlati megvalósításának lehetőségeire is. 

Karunkon belül Intézetünk gondozza a Gazdasági- és Vidékfejlesztési agrármérnök BsC szak oktatását, valamint az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens elnevezésű felsőfokú szakképzést. 

Az állandóan változó körülmények újabb és újabb képzési formákat igényelnek. Ismerve a vidékfejlesztés fontosságát megszerveztük a Vendéglátás-turizmus és a Regionális és Vidékfejlesztési szakirányok színvonalas oktatását, figyelembe véve a 2007-2013 közötti időszakokban pályázatokkal elnyerhető jelentős anyagi forrásokat. 

Tervezzük egy új, az Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását. 
Az Intézet részéről a hallgatók képzésében 13 oktató vesz részt, akik közül 4 fő rendelkezik tudományos fokozattal és 3 fő oktató végzi PhD tanulmányait. Az oktatási és tudományos tevékenységünket segítik az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztályán működő kihelyezett tanszék oktatói.
 

 

 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas