Beszámoló az NTP-HHTDK-18-0035 pályázatról

    

Pályázó neve:

Szent István egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

A program címe:

TDK tevékenység támogatása a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Karán

Elnyert támogatás:

1.350.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka:

2018. szeptember 1. – 2019. június 30.

A pályázati program lényege:

Pályázatunk fő célja a SZIE AGK tudományos diákköri tevékenységének támogatása volt. A program „A” komponense keretében főiskolai tehetséggondozást valósítottunk meg. Karunk 2018-ban először vállalkozott a középiskolai tehetséggondozásra is, mint a program „B” komponense. Célunk volt erősíteni a jelenlegi és leendő TDK-s hallgatók szakmai kompetenciáit, a hallgatói kutatás feltételeit, a TDK munka elismertségét.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek

Az „A” komponensben (főiskolai tehetséggondozás), időrendi sorrendben:

Kari TDK Konferencia szervezése

Karunk hagyományai szerint a tanév során egy alkalommal, novemberben került megrendezésre (2018. november 14.). A konferenciáról részletes beszámoló és a bemutatott pályamunkák rövid összefoglalói elérhetők itt:

http://www.gk.szie.hu/content/tdk-eredmenyek-0

Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel és szakmai folyóiratokkal

2019. január-április között folyamatosan valósult meg. A pályázat keretében beszerzett új szakkönyvek katalógusa megtalálható itt:

http://www.gk.szie.hu/content/uj-konyvek-konyvtarban-0

Emellett a következő 7 szakmai folyóirat 2019. évi számait rendeltük meg: Agrofórum, Gazdálkodás, Kertészet és Szőlészet, Kertgazdaság, Magyar Mezőgazdaság, Növénytermelés, Növényvédelem.

Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadások szervezése

2019. májusban két szakmai előadást szerveztünk, külső szakértők felkérésével. Május 13.-n Prof. Dr. Sárvári Mihály (Debreceni Egyetem) tartott előadást „A növénytermesztési kísérletek szerepe a hazai agrárium fejlesztésében” címmel. Május 20.-n pedig Jancsó Mihály tudományos munkatárs (NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály) „Az öntözési kísérletek szerepe a klímaváltozás tükrében” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

TDK Börze

2019. május 20.-n Dr. Futó Zoltán dékán és Dr. Ribács Attila a Kari Tehetséggondozási Tanács elnöke tartottak tájékoztató előadásokat. Az érdeklődők „első kézből” kaphattak információkat a Tudományos Diákkörünk működéséről, a TDK munka lényegéről, előnyeiről, és a hallgatói kutatás lehetőségeiről Karunkon.

TDK-s hallgatóink részvétele nemzetközi konferencián

A Pályázat támogatásával 2 fő – a kari TDK Konferencián kiemelkedő teljesítményt elért hallgató – munkáját jutalomképpen bemutathatta a Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (Temesvár, Románia) által szervezett nemzetközi konferencián is, poszter formában, a konzulenssel közösen publikálva. Ennek lehetőségét 2019. májusban Bugyi Diána és Soós Olivér kapták meg.

A hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelenítése

Karunk a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egy ISSN számmal ellátott, tudományos kiadványban jelentette meg minden TDK-s hallgató kutatási eredményeit. A kiadvány PDF formátumban elérhető itt:

http://www.gk.szie.hu/content/tdk-konferencia-2018-kiadvany

 

 A szarvasi TDK Konferencia legjobb pályamunkáit – saját kiadványunkon túl – az Agrártörténeti füzetek c. folyóirat is közzétette, amely Karunk és a Tessedik Öreggazdász Egyesület közös gondozásában jelent meg. Az 55. száma 2 hallgató: Soós Olivér (I. helyezett) és Nyilas Bettina (II. helyezett) dolgozatait mutatta be.

 

A „B” komponensben (főiskolai tehetséggondozás) megvalósult tevékenység

 

5 középiskolás tanuló bevonása a TDK munkába

A tanulók kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy kutatási témájuk jól illeszkedjen Karunk oktatási-kutatási profiljába. Ez biztosította a mentorálás megfelelő színvonalát, tehát azt, hogy minden tanuló mellé a témát kellően ismerő oktatót kérhessünk fel.

 

Motivációs és tehetséggondozási tréning

Az interaktív foglalkozást 2018. november 6.-n tartottuk, nagylétszámú középiskolás csoport részére.

 

Alapvető kommunikációs ismeretek tanítása

A kari TDK Konferencián pályamunkával résztvevő tanulók Karunk oktatójától (Dr. Glózik Klára) sajátíthatták el az ehhez szükséges ismereteket. 2018. november 7.-n elméleti, 8.-n pedig a gyakorlati foglalkozásra került sor.

 

Középiskolások részvétele a kari TDK Konferencián

A 2018. november 14.-n megrendezett kari TDK Konferenciát – a korábbi évek gyakorlatához képest – egy középiskolai szekcióval egészítettük ki. Örömmel tapasztaltuk, hogy minden dolgozat és szóbeli előadás színvonala dicséretes volt, meghaladta a középiskolás tanulóktól elvárt szintet.

Szakmai látogatások szervezése

2019. májusban két szakmai látogatást szerveztünk. Május 20.-n bemutattunk karunk tangazdaságát az ott folyó növénytermesztési kísérleteket. Utána a Szarvasi Arborétum látogatására került sor. Május 28.-n pedig a NAIK (Szarvas) Öntözési és Vízgazdálkodási, majd a Halászati Kutatóintézetét ismerhette meg a középiskolás csoport.

 

Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas