Alapszakok

 

 

A karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés.

TESSEDIK CAMPUS - SZARVAS

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas