Alapszakok

A karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés.

GAZDASÁGI CAMPUS - BÉKÉSCSABA

 

TESSEDIK CAMPUS - SZARVAS

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Szervezeti egység: 
Gazdasági Campus (Békéscsaba)
Tessedik Campus (Szarvas)

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba