Tessedik Sámuel Könyvtár

Tisztelt Könyvtárhasználók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtár átmenetileg zárva tart. A zárva tartás ideje alatt kint lévő könyvekre késedelmi díjat nem számolunk fel.

 

 

A Tessedik Sámuel konyvtár olvasótermeCím: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

 

Telefon: 06 66 313-311/2102

Honlap: http://szakkonyvtar.szie.hu/szarvas

OPAC (elektronikus katalógus): http://gaia.szie.hu/szarvas

Elektronikus könyvtár: http://archivum.szie.hu

 

A Könyvtárunk két Szarvason működő, igen mély gyökerű, kétszáz éves szellemi múltra visszatekintő egyetemi kar könyvtári ellátását (Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar és a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar) biztosítja a város és a régió szakirodalmi ellátásával együtt. Állománya a DATE MVK Főiskolai Kar Könyvtára és a Körös Főiskola Pedagógiai Karának Könyvtára állományából jött létre 1999-ben.

A 75.000 kötetes állománynak 60%-a szabadpolcos rendszerben kereshető. Tágas olvasóteremmel és folyóirat-olvasóval várjuk az érdeklődőket.

Gyűjtőkörünket a két karon folyó oktató és kutatómunka határozza meg, de nyilvános szakkönyvtárként várjuk a pedagógia, pszichológia, mezőgazdaság, vízgazdálkodás és a környezetgazdálkodás iránt érdeklődőket is. A szakkönyvek mellett rendelkezünk audiovizuális, szépirodalmi és gyermekirodalmi gyűjteménnyel is, valamint a karokon végzett hallgatók diplomamunkái is megtalálhatóak, melyek a könyvtár elektronikus nyilvántartásában kereshetőek.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas