Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak

A szak gondozója a Környezettudományi Intézet.
 
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási, illetve végrehajtási feladatok elvégzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában.
 

A képzés főbb tanulmányi területei

  • Természettudományos és mérnöki alapismeretek
  • Mezőgazdasági alapismeretek
  • Agrár-gazdasági és humán ismeretek
Szakmai törzsanyag: agrár környezetgazdálkodási ismeretek (környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, környezettechnika, erdő- és vadgazdálkodás, tájökológia, környezeti jog, EU agrárpolitika, földhasználat), környezet- és természetvédelmi ismeretek (környezeti elemek védelme, környezetállapot felmérés, természetvédelem, környezetfizika, tájvédelem), környezetfejlesztési ismeretek (környezetgazdaságtan, térinformatika, területi tervezés, környezetpolitika)
 

Vízgazdálkodási differenciált ismeretek:

mezőgazdasági vízgazdálkodási ismeretek, vízgazdálkodási létesítmények, melioráció és rekultiváció, vízgazdálkodási műszaki ismeretek, öntözéstechnika, öntözési szaktanácsadás, halastavi tógazdálkodás és aquakultúra, vízrendezés, vízjogi és közigazgatási ismeretek, stb.
 

Elhelyezkedési lehetőségek

  • környezetvédelmi felügyelőségeknél,
  • környezetgazdálkodás helyi szerveinél,
  • önkormányzatoknál, nemzeti parkoknál,
  • vállalatoknál és magángazdaságokban,
  • szaktanácsadásban,
  • kutató intézetekben.

Tájékoztatás, bővebb információ:

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról a kar Tessedik Campusán lévő Tanulmányi Csoport az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást:
Telefon: 66/313-311 mellék: 2117; Fax: 66/216-858
E-mail: to_szarvas@gk.szie.hu

A szakról további információ kérhető:
Dr. Futó Zoltán, főiskolai docens
e-mail: futo.zoltan@gk.szie.hu
Telefon: 66/313-311 mellék:2142

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas