ERASMUS információk

Mi az ERASMUS program?

Az ERASMUS program az Európai Unió felsőoktatási alprogramja.

Mi a célja az ERASMUS programnak?

A hallgatói mobilitás területén a program célja, hogy lehetővé tegye a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. A hallgatói mobilitás ösztönzi az együttműködést a résztvevő felsőoktatási intézmények között, bővíti a magasan kvalifikált, nyitott gondolkodású és nemzetközileg tapasztalt szakemberek körét, valamint fejleszti a kreditátvitel és beszámítás folyamatát.

Ki kaphat ERASMUS ösztöndíjat?

ERASMUS ösztöndíjat nyerhet a SZIE bármely nappali vagy levelező tagozatos hallgatója, aki a külföldi tartózkodás idején a hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A hallgatónak valamely résztvevő ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekült, hontalan vagy állandó lakos státusszal kell rendelkeznie. A tanulmányok első éve alatt nem vehetnek részt a hallgatók az ERASMUS programban. A külföldi tanulmányok megkezdésekor legalább két lezárt félévvel kell rendelkezniük. Ez a feltétel a szakmai gyakorlatokra nem vonatkozik.

Melyik országba, melyik egyetemre lehet kiutazni ERASMUS ösztöndíjjal?

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A SZIE GAEK számos európai egyetemmel és főiskolával rendelkezik kétoldalú szerződéssel ERASMUS hallgatók küldéséről és fogadásáról. Csak olyan intézménybe lehet tanulmányokra jelentkezni, amellyel a kar rendelkezik kétoldalú megállapodással ERASMUS hallgatók küldéséről és fogadásáról.

Mik az ERASMUS hallgatói mobilitás főbb alapelvei?

 • Teljes elismerés: az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot.
 • Díjmentesség: a kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény semmiféle egyetemi díj megfizetésére (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem kötelezheti az ERASMUS hallgatót.

Milyen tevékenységeket támogat az ERASMUS program?

Az ERASMUS program keretében kétféle tevékenységre van lehetőség:

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)
 • szakmai gyakorlat (hossza 2-12 hónap)

Hogyan lehet pályázni ERASMUS ösztöndíjra?

A tanév folyamán kétszer, március végén és szeptember végén a Nemzetközi Iroda pályázatot ír ki a hallgatók számára ERASMUS ösztöndíj elnyerésére. A pályázati felhívást a karok internetes oldalain tesszük közzé.

A pályázó hallgatóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • jelentkezési lap, elektronikusan, valamint kitöltve és aláírva
 • indexmásolat az eddigi tanulmányokról
 • hallgatói jogviszonyigazolás
 • magyar nyelvű önéletrajz
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)

A pályázatok elbírálásának kritériumai a tanulmányi előmenetel és a tanulmányok nyelvének megfelelő szintű ismerete. A nyelvvizsga és a kar érdekében végzett közösségi munka előnyt jelent. A beadott pályázati anyagokat egy szakmai bizottság bírálja el.

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

tanulmányi célú és kombinált mobilitás

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))

500 euró / hó

600 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

400 euró / hó

500 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT). Macedónia (MK))

300 euró / hó

400 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

100 euró / hó

-------------------

 

További információ:

http://osztondijak.szie.hu/erasmus

Tempus Közalapítvány: www.tpf.hu

 

Gyuriczáné Antal Mária

nyelvtanár                          +36 66 313 311 - 2194

 

Szervezeti egység: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas