Mezőgazdasági mérnöki BSc szak

A szak gondozója a Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar
 
 
A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek. Az ismeretek tartalmi korszerűsítése miatt előtérbe kerültek a speciális környezet- és talajkímélő növénytermesztési eljárások, valamint az ökológiai gazdálkodás korszerű technológiájának ismertetése és bemutatása.
 

Miért érdemes ezen a szakon tanulni?

 1. Versenyképes tudást szerezhetsz az agrárium területén!
 2. A megszerzett tudásoddal versenyképes álláshelyek betöltésére válsz alkalmassá!
 3. Ha folytatni szeretnéd tanulmányaidat, egyenesen folytathatod MSc szakok sokaságán.
 4. Korlátlanul tudunk korszerű, kényelmes kollégiumi szállást biztosítani.
 5. A versenyszféra legnagyobb cégeivel (Pioneer HiBred, KWS, BASF stb.) kialakított kapcsolataink miatt, értékes gyakorlatot szerezhetsz, akár a cégeknél is.
 6. A szakon megszerzett tudásoddal alkalmas leszel a saját gazdaságod irányítására, de dolgozhatsz a legnagyobb gazdaságok irányításában, a mezőgazdasági kereskedelmi cégeknél vagy épp a mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén egyaránt.
 7. A szakirányokon a legújabb vízgazdálkodási, mezőgazdasági gépész, növénytermesztési szaktanácsadási vagy épp minőségbiztosítási ismereteket is elsajátíthatod.
 8. Saját tangazdaságunkban végzett kísérletek alapján végezhetsz akár kutatási feladatokat, írhatsz szakdolgozatot.
 9. Megismerheted a mezőgazdasági szféra képviselőit, cégeit kapcsolatot építhetsz saját szervezésű konferenciáinkon, workshopjainkon.
 10. A szakon a legújabb energianövények termesztésével is megismerkedhetsz.

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • Természettudományos és mérnöki alapismeretek
 • Mezőgazdasági és technológiai alapismeretek
 • Gazdasági és humán alapismeretek

Szakmai törzsanyag:

 • növénytudományi ismeretek (földművelés és földhasználat, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, növényvédelem, vetőmagtermesztés, kertészet)
 • állattudományi ismeretek (állattenyésztés, takarmányozás, állategészségtan és higiénia)
 • gazdaság és humán ismeretek (humán menedzsment, agrárgazdaságtan, marketing, számviteli és pénzügyi ismeretek, vállalati gazdaságtan, üzemszervezés)
 • környezeti és minőségbiztosítási ismeretek (környezetgazdálkodás, erdő- és vadgazdálkodás, minőségbiztosítás)

Szaktanácsadási és minőségbiztosítási differenciált ismeretek:

Szaktanácsadás módszertana, Talajértékelés, talajvizsgálat, Minőségbiztosítás a növénytermesztésben, Öntözési szaktanácsadás, Trágyázási szaktanácsadás, Növényvédelmi szaktanácsadás, Ökológiai gazdálkodás, Pályázatfigyelés, pályázatírás

Vízgazdálkodási differenciált ismeretek:

mezőgazdasági vízgazdálkodási ismeretek, vízgazdálkodási létesítmények, melioráció és rekultiváció, vízgazdálkodási műszaki ismeretek, öntözéstechnika, öntözési szaktanácsadás, halastavi tógazdálkodás és aquakultúra, vízrendezés, vízjogi és közigazgatási ismeretek, stb.

Gépészeti differenciált ismeretek:

Munkagépek, Műszaki hőtan, Erőgépek, Állattenyésztés gépei, Gépek üzemeltetése, Növénytermesztés gépei

Gyakorlati háttér:

A gyakorlati képzéshez korszerű, jól felszerelt laborok, tangazdaság áll rendelkezésre. Az intézményen kívüli gyakorlatok szervezéséhez mintegy 15 vállalattal, kutatóintézettel áll a szak, illetve az egyetemi kar szerződéses kapcsolatban.

Továbbtanulási lehetőségek

Az alapképzési szak elvégzése után lehetőséget nyílik a GAEK karon is meghirdetett Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakra (egyetemi szintű képzés) történő jelentkezésre, de a Szent István Egyetem több MSc szakjára is jelentkezni lehet.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • mezőgazdasági vállalkozásoknál
 • állami-, szövetkezeti- és magángazdaságoknál
 • oktatási-, kutatási- és egyéb intézményeknél
 • önkormányzatoknál
 • mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén

Tájékoztatás, bővebb információ:

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról a kar Tessedik Campusán lévő Tanulmányi Csoport az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást:
Telefon:  66/313-311 mellék: 2117
E-mail: to_szarvas@gk.szie.hu

A szakról további információ kérhető:
Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens
e-mail: futo.zoltan@gk.szie.hu
Telefon: 66/313-311 mellék:2142

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas