TDK 2020 – Időpont változik! - Szarvas

 

 

TDK 2020 – Időpont változik!

TDK Konferencia Szarvason – 2020
 
A Szent István Egyetem, Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet 2020-ban
 
november 25.-n (szerdán)
rendezi a Tudományos Diákköri Konferenciát.

Figyelem! Csak az október 14. után letöltött mellékleteket használják!

 
Fontos határidők:
Jelentkezés: 2020. október 30.-ig,
TDK dolgozatok leadása: 2020. november 6.-ig lehetséges.
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Géppel kitöltött és aláírt Jelentkezési lap + Nyilatkozat (1. melléklet),
Max. 1 oldalas Összefoglaló (a 2. melléklet szerint elkészítve).
 
A fenti dokumentumokat Dr. Ribács Attila részére kell eljuttatni, október 30.-ig.
 
A TDK dolgozatot csak elektronikusan (PDF!) a Ribacs.Attila@szie.hu e-mail címre kérjük beküldeni, november 6.-ig.
 
A TDK dolgozat FORMAI követelményei:
Címlap a 3. melléklet szerint.
A dolgozat terjedelme nem lehet 25 oldalnál kevesebb és 50 oldalnál több. A terjedelembe MINDEN (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek) beletartozik. 
Az egész dolgozat 1 fájl, amelynek mérete PDF-ben (!) nem lehet 10 MB-nál több. 
Oldalméret A4.
Minden margó 2,5 cm.
Times New Roman betűtípus,
12 pt betűméret,
1,5 sorköz.
 
 
A TDK dolgozat TARTALMI követelményei:
 
A dolgozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő fő fejezeteket:
Bevezetés, Célkitűzés, Irodalmi áttekintés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Irodalomjegyzék.
 
Minden felhasznált forrásmunkára hivatkozni kell (a dolgozat szövegében is), és a hivatkozásoknak teljesen fedésben kell lenni az Irodalomjegyzékkel!
A hivatkozások helyes formáját az Útmutató a szakdolgozatok készítéséhez és beadásához [Itt elérhető] című kiadvány ismerteti.
Kerülendő a hosszabb szövegrészek (több bekezdés, oldalak) szó szerinti bemásolása!
 
Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és címmel kell ellátni, és – a sorszáma alapján – rá kell hivatkozni a szövegben.
A diagramok, fotók, rajzok… egységesen ábrának számítanak, tehát a számozásuk folyamatos legyen. Átvett táblázat vagy ábra esetén a forrásra – az objektum címe után – hivatkozni kell!
A sorszámot és címet táblázat esetén felül, ábra esetén alul helyezzük el.
 
A dolgozatot az aláírt Hallgatói nyilatkozattal kell lezárni (4. melléklet), ami lehetőleg külön lapra kerüljön.
Ha ez a terjedelmi korlát (50 oldal) túllépését okozná, akkor az 50. oldal alján kell elhelyezni. Csak az aláírt (szkennelt) nyilatkozat érvényes!
 
A szakdolgozatokhoz előírt Konzulensi nyilatkozat és Konzultációs lap a TDK dolgozatokra NEM vonatkozik (konzulens a Jelentkezési lap aláírásával hagyja jóvá a részvételt).
 
Szerkesztési javaslatok:
A fő fejezetek lehetőleg új oldalon kezdődjenek.
Nagyméretű (vagy kevésbé fontos) táblázatok, fotók, folyamatábrák… a dolgozat végére – az Irodalomjegyzék után – Mellékletként is elhelyezhetők. 
 
A dolgozatot kérjük rövidített formában is elkészíteni, az 5. melléklet szerint, pontosan követve az ott megadott formázást (margók, betűtípus, betűméret, sorköz, stb.)!
Az elvárt terjedelem (amibe minden beleszámít): 8-10 oldal. Szerzőként a hallgató és a konzulens/ek/ nevét is javasoljuk feltüntetni.
Ezek a cikkek a TDK Konferencia kiadványában jelennek meg, amely tudományos publikációként elszámolható lesz!
Ezt a dolgozatot szintén csak elektronikusan, Word formátumban kell beküldeni a Ribacs.Attila@szie.hu címre, november 16.-ig!
 
A beadandó dokumentumok áttekintése:
 
Dokumentum Formátum Határidő
Jelentkezési lap Papír vagy szkennelt október 30.
Összefoglaló (1 oldalas) Elektronikus (Word) október 30.
TDK dolgozat Elektronikus (PDF) november 6.
Rövid dolgozat (8-10 oldal) Elektronikus (Word) november 16.
 
A konferencia részvétel feltétele, hogy minden szükséges anyag határidőre beérkezzen!
 
 
 

                                                                                                                                                               
 

Szervezeti egység: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas