Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak

A szak gondozója a Gazdaság -és Társadalomtudományi Kar
 
 
A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására.
Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére.
 

A képzés fő tanulmányi területei

 

Alapozó ismeretek:

gazdaságmatematika, informatika, közgazdaságtan, statisztika, gazdasági jog, közigazgatási alapismeretek, agrártermelés természeti alapjai.
 

Mezőgazdasági ismeretek:

agrárismeretek, növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés;
 

Agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek:

agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing;
 

Regionális és vidékfejlesztési ismeretek:

regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek;
 

Vízgazdálkodási differenciált ismeretek:

mezőgazdasági vízgazdálkodási ismeretek, vízgazdálkodási létesítmények, melioráció és rekultiváció, vízgazdálkodási műszaki ismeretek, öntözéstechnika, öntözési szaktanácsadás, halastavi tógazdálkodás és aquakultúra, vízrendezés, vízjogi és közigazgatási ismeretek, stb.
 

Elhelyezkedési lehetőségek

  • gazdasági- és vidékfejlesztési hivataloknál,
  • vállakozások irányítási és gazdasági feladatainak munkaköreiben,
  • térségirányítási, térségfejlesztési és szakigazgatási szervezeteknél
  • szakmai és érdekképviseleti szervezeteknél
  • régió és államigazgatási hivataloknál
  • szakmai felügyelőségeknél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál,
  • oktatási-, kutatási- és egyéb intézményeknél.
     

Tájékoztatás, bővebb információ:

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról a kar Tessedik Campusán lévő Tanulmányi Csoport az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást:
Telefon:  66/313-311 mellék: 2117
E-mail: to_szarvas@gk.szie.hu

 

A szakról további információ kérhető:                                                                                                                    
Dr. Egri Zoltán, főiskolai docens
e-mail: egri.zoltan@gk.szie.hu
Telefon: 66/313-311 mellék:2142

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas