„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Szent István Egyetem épületein” - KEOP-4.10.0/K/14-2014-0051 azonosító számú pályázat

A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Szent István Egyetem épületein” című, KEOP-4.10.0/K/14-2014-0051 azonosító számú pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Konferencia a hazai vízgazdálkodsi képzések fejlesztésére és összehangolására

A Szent István Egyetem, mint konzorciumvezető partnereivel, a Kecskeméti Főiskolával, a Szolnoki Főiskolával, valamint az IBS Water Nonprofit Kft-vel 2014. május 14-15. között kétnapos nemzetközi konferenciát tartott Szarvason a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon.

A konferencia elsődleges célja, hogy a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016 számú projekt keretében kidolgozandó vízgazdálkodási agrármérnök szak tudásanyaga összehangolásra kerüljön a legjelentősebb nemzetközi együttműködésekkel és olyan hazai részvétellel megvalósuló nemzetközi kutatási projektekkel, amelyek nemzetközi jelentőségük révén hozzájáruljanak egy nemzetközi érdeklődésre is számot tartó szak alapításához.

Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében

AZ „ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN”
CÍMŰ PROJEKTRE A TÁMOP - 4.1.1.C-12/1/KON-2012-0018-AS AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATTAL 864 180 900 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ÉS KONZORCIUMI PARTNEREI.
 
2013 / 06 / 18

Beszámoló az eurovállakozó képzésről

A TESSEDIK SÁMUEL FőISKOLA GAZDASÁGI FőISKOLAI KARÁN HEFOP/3.3.1-2004-06-0033/1.0 az Európai Szociális Alap által támogatott, "Életesélyek egy közös Európában" című pályázat keretében, eurovállakozó térítésmentes felnőtt képzés indult 2005. február hónapban.

Oldalak

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba