Pályázati felhívás TDK kutatómunka támogatására (Tessedik Campus)

 

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése NTP-TDK-14-0041

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR, TESSEDIK CAMPUS

 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI BIZOTTSÁGA
belső pályázatot hirdet a NTP-TDK-14-0041 pályázat jóvoltából

tudományos diákköri kutatómunka támogatására.

A pályázat alapján 5 fő részesül 30 eFt/fő támogatásban.

Pályázatot nyújthatnak be a 2015. május 26-ig beregisztrált tudományos diákkörös hallgatók, akik vállalják, hogy kutató munkájuk eredményeit a Kari Tudományos Diákköri Konferencián előadás formájában ismertetik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a címoldalt (a pályázó adatait tartalmazó oldal);
  • a TDK munka bemutatását (a munka célkitűzése és jelentősége röviden, az eddig elvégzett és az ezután tervezett kutatómunka részletesebben), min. 2 A4-es oldal terjedelemben.

A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti, aláírt példányban a Tudományos Diákköri Bizottsághoz kell benyújtani és Dr. Gombos Béla TDK felelősnek leadni (II. em. 203. szoba).
A pályázat Postán is feladható, a leadási határidőig kell megérkeznie!

Postacím: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik Campus,
                 Dr. Gombos Béla, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

A pályázatot a támogató NTP pályázat arculati elemeit (élőfejen és élőlábon) tartalmazó lapokon kell beadni (mellékelve).

A pályázat beérkezési határideje: 2015. június 10. 12 óra.

Elbírálási határidő: 2015. június 12.

A pályázatok elbírálását a Tessedik Campus Tudományos Diákköri Bizottsága végzi.
A megítélt támogatások kifizetése a hallgató folyószámlájára átutalással történik.

 

Dr. Gombos Béla
főiskolai docens, TDK felelős

      

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Esemény dátuma: 
péntek, 2015, május 29 - 09:30

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba