Dr. habil. Izsáki Zoltán

Dr. habil. Izsáki Zoltán képe
Beosztás, munkakör: 
professzor emeritus
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Öntözési és Vígazdálkodási Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület, III. em. 322.
Telefon: 
+36-66-313-311/2111
E-mail cím: 
izsaki.zoltan@gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

 

Oktatott tantárgyak: 

 1. Szántóföldi növénytermesztés 
 2. Vetőmagtermesztés 
 3. Tápanyaggazdálkodás 
 4. Mezőgazdasági eredetű hulladékok hasznosítása 

Főbb kutatási területek: 

 1. Minőségorientált növénytáplálás fejlesztése fontosabb szántóföldi kultúráknál 
 2. A növénytermesztési tér N-forgalmának vizsgálata „talaj+növény” rendszerben a N-trágyázás fejlesztéséhez. 
 3. A növényi biomassza energetikai célú hasznosítása. 

Fontosabb publikációk: 

 1. Izsáki Z.: 1984. A nitrogéntrágyázás hatása a cukorrépára I. Szárazanyagfelhalmozás és N-, P-, K-felvétel. Agrokémia és Talajtan, 33. 1-2. 86-104. 
 2. Izsáki Z.: 2000. Mezőgazdasági hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása, hasznosítása.. TSF Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas. (Phare tankönyv) 1-94. 
 3. Izsáki Z.: 2004. A tápanyagellátottság hatása az olajlen (Linum usitatissimum L.) tápelemfelvételére, terméshozamára és minőségére. Növénytermelés, 53. 1-2. 75-95. 
 4. Izsáki Z.: 2004. Effect of nutrient supplies on the protein content and amino acid composition of naked oats (Avena nuda L.). Cereal Research Communications, 32. 2. 265-272. 
 5. Izsáki, Z. – I. Iványi: 2004. Effect of nutrient supply on the quality of linseed and hempseed. Journal of Natural Fibres. 4. 59-75. 
 6. Izsáki Z. – Lázár L. (Szerk.): 2004. Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 59,4 ív. 
 7. Izsáki Z.: 2005. Cukorrépa. In: Antal J. (Szerk.): Növénytermesztéstan 2. Mezőgazda Kiadó, Budapest 7-50. 4 iv. 
 8. Izsáki Z. – I. Iványi: 2005. Effect of Mineral Fertilization on NO3-N leaching on Clay Soil. Comm. in Soil Science and Plant Analysis, 36: 383-391. 
 9. Izsáki Z.: 2006. A N- és P-ellátottság hatása a csupasz zab (Avena sativa convar. nuda (L.) Kcke.) aminosav és zsírsav összetétele. Növénytermelés, 55. 3-4. 231-242. 
 10. Izsáki Z.: 2006. Az N- és P-ellátottság hatása a kukoricaszem (Zea mays L.) fehérjetartalmára és aminosav összetételére. Növénytermelés, 55. 3-4. 213-230

Tudományos közlemények jegyzéke

Tudományos eredményekre történt független hivatkozások

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas