Dr. Glózik Klára

Dr. Glózik Klára képe
Valódi név: 
Beosztás, munkakör: 
főiskolai docens
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Öntözési és Vígazdálkodási Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület, I. em. 103.
Telefon: 
+36-66-313-311/2108
E-mail cím: 
glozik.klara[kukac]gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

 

Oktatott tantárgyak:  

 1. Bevezetés az idegenforgalomba
 2. Turizmus alapjai
 3. Turizmus rendszere
 4. Turisztikai pályázatok
 5. Projektmenedzsment
 6. Kommunikáció és protokoll
 7. Turizmus marketing
 8. Település- és térségmarketing
 9. Agrártörténet
 10. Turisztikai erőforrások
 11. Utazás- és rendezvényszervezés
 12. Turisztikai termékek

Fontosabb publikációk: 

 1. Glózik Klára (2007.): Magyarország turizmusának történeti gyökerei az európai turizmus fejlődésének tükrében – I. Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási Konferencia 
 2. 2007. október 18-19. Szarvas. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények. 2007. Tom. 7. No. 1. 2. kötet, 259-265. p. 
 3. Glózik Klára (2008): Historical roots of rural tourism in Hungary. In: Management of durable rural development: Rural tourism section. International Scientific Symposium Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara p. 151-156. 
 4. Glózik Klára (2008): Pillanatképek a magyarországi falusi turizmus fejlődéstörténetéből a reformkortól a „Gyöngyösbokréta” mozgalomig. In: VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási napok konferencia (Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr 2008. október 16-17.) előadásai CD lemezen. Összefoglaló: 9. 
 5. Glózik Klára (2008): Múlt és jelen Békés megye turizmusában. In: Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért. 37. Mozgásbiológiai konferencia Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas p.230-233. 
 6. Glózik Klára (2008): Magyar gyökerek az újjáéledő montenegrói turizmus történetében. In: XII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia – A reneszánsz értékei – az értékek reneszánsza (Nyugat-Magyarországi egyetem Apáczai Csere János Kar Győr 2008. október 20-22.) előadásai CD lemezen p. 434-443. 
 7. Glózik Klára (2009): Hagyományok Békés megye fürdőkultúrájában – Orosháza – Gyopárosfürdő. In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia (Kecskeméti Főiskola 2009. szeptember 3-4.) előadása III. kötet p. 792-797. 
 8. Glózik Klára (2010): A békés megyei turizmus történetéből. In: Bárka XVIII. 2010/6. 93-97. 
 9. Glózik Klára (2013): Dualizmus kori fürdőélet Békés megyében In: Kitekintés – Perspective XVII. évf. 19.szám Békéscsaba, SZIE – GAEK, 53-60 p. (ISSN 1454-9921)
 10. Glózik Klára (2014): A turizmus szerepe a vidék átalakulásában – Békés megyébe érkező turisták utazási szokásainak elemzése In: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola (ISBN 978-963-9941-75-5)
 11. Arany Ferenc – Glózik Klára (2015): Európai Uniós források szerepe a falusi turizmusban Békés megyében 2007-2013 között In: A Szent István Egyetem, Gazdasági. Agrár- és Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelyeiben készült tudományos munkák – Szent István Egyetem Kiadó Gödöllő (ISBN 987-963269-496-2)
 12. Glózik Klára - Arany Ferenc (2016): Turisztikai fejlesztések a Körösök Völgye Leader akciócsoport területén In: Kitekintés – Perspective XX. évf. 21. szám Békéscsaba, SZIE-GAEK 38-46 p. (ISSN 1454-9921 print, ISSN 2064-504X online)
 13. Glózik Klára – Sztezsán Adrienn (2016): Fesztiválok és turizmus – A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál In: A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában I. kötet, Békéscsaba, SZIE-GAEK 132-139 p. (ISBN 978-963-269-569-3 print, ISBN 978-963-269-570-9 online)

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas