Dr. Egri Zoltán

Valódi név: 
Beosztás, munkakör: 
főiskolai docens
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Öntözési és Vígazdálkodási Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület alagsor
Telefon: 
+36-66-313-311/2230
E-mail cím: 
Egri.Zoltan[kukac]gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

Oktatott tantárgyak:

 1. Regionális gazdaságtan I., II.;
 2. Regionális gazdaságfejlesztés;
 3. Regionális gazdaságfejlesztés és menedzsment (MSc);
 4. Regionális elemzések módszerei;
 5. Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés (MSc);
 6. Vezetési és kommunikációs ismeretek;
 7. Humánmenedzsment;
 8. Alternatív vállalkozások gazdaságtana;
 9. Kvantitatív elemzések (MSc);
 10. Regionális politika.

Föbb kutatási területek:

 1. A regionális versenyképesség és a területi életminőség vizsgálata; 
 2. A területi fejlettség statisztikai vizsgálata;
 3. Alternatív fejlettségi mutatók adaptációja, alkalmazása különböző regionális szinteken;
 4. A zöldgazdaság összefüggései;
 5. Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon, Kelet-Közép-Európában, Európában és az USA-ban;
 6. Kelet-Közép-Európa gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggései;
 7. A regionális ökonometria kérdései.

Fontosabb publikációk:

Zoltán Egri – Viktória Törőcsik – Tamás Tánczos: Regional HDI as a territorial and social differentiation index in Central Europe. 167-180. pp. In: József Káposzta CSc (Ed.): New elements and research in spatial economy. Research Institute of J. Selye University, Komárno 2009., 180 p. ISBN: 978-80-89234-72-1
Zoltán Egri – József Káposzta – Adrienn Nagy: The Correlation Between Regional Economic Development and the HDI in the Central Eastern European regions. ACTA REGIONALIA ET ENVIRONMENTALICA, 1/2012, Rocnik 9., 8-11. pp. ISSN: 1336-5452; Online ISSN: 1336-9253
Egri Zoltán – Paraszt Márta: Urbanizáció Kelet-Közép-Európában – A várostipológia kísérletei. 79-98. pp. In: Lukovics Miklós – Savanya Péter (Szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola JATEPress, Szeged 2013., 303 p. ISBN: 978-963-306-247-0.
Egri Zoltán: A Szarvasi, mint agrárfüggő leszakadó-stagnáló vidéki típustérség jellemzői, fejlesztési tapasztalatai és sajátos fejlesztési szükségletei. VM-NAKVI kutatási résztanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont megbízásából. 23. p. (2013)
Zoltán Egri: Health Paradox in Central and Eastern Europe: International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2013, University of Economics in Bratislava 2013. 11. 14., 372-382. pp., full paper CD kiadvány, ISBN: 978-80-225-3766-7
Egri Zoltán: Kelet-Közép-Európa és a Balkán térszerveződése, különös tekintettel a városrégiókra. Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. vándorgyűlése. Az új európai kohéziós politika. Kaposvár, 2013. november 21-22. (http://www.mrtt.hu/hu/vandorgyules2013kaposvar.html az előadás címére kattintva letölthető.)
Zoltán Egri: Main relationships between town structures, economic growth and automotive industry in Central and Eastern Europe. 63-87.pp. In: Somlyódyné Pfeil E. (Ed.): Industrial Districts and Cities in Central Europe. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014.  (Monographies of the "Győr Automotive Industrial District as the new trend and means of spatial development"; 6.) ISBN:978-615-5298-43-1
Egri Zoltán: A város- és a várostérség-tipizálás alapjai Kelet-Közép-Európában. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 2014., 28. évf. 2. szám, 87-104. pp. ISSN: 2062-9923.
Egri Zoltán - Tánczos Tamás: A városi tipizálás, a gazdasági növekedés és a járműipar főbb összefüggései Kelet-Közép-Európában. GRADUS elektronikus folyóirat, 2014., 1 (2), 197-202. pp. ISSN 2064-8014.
Egri Zoltán: Egészségparadoxon Magyarországon – A halandóság társadalmi-gazdasági és térbeli egyenlőtlenségei I. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 2015., LVII. évf. 7. sz., 19-45 pp. ISSN: 0324-7228 index: 25 865.
Egri Zoltán: Egészségparadoxon Magyarországon – A halandóság társadalmi-gazdasági és térbeli egyenlőtlenségei II. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 2015., LVII. évf. 8. sz.,12-39. pp. ISSN: 0324-7228 index: 25 865. 
Egri Zoltán, Tánczos Tamás: Socio-Economic and Spatial Correlations of the Eastern European Health Paradox in Hungary. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 7:(2) pp. 138-156. (2015)
Egri Zoltán, Tánczos Tamás: Spatial Layers and Spatial Structure in Central and Eastern Europe. REGIONAL STATISTICS 5:(2) pp. 34-61. (2015)
Egri Zoltán, Kőszegi Irén Rita: Az egészségi állapot szerepe hazánk területi gazdasági fejlődésében. TERÜLETI STATISZTIKA 56:(5) pp. 520-548. (2016)
Egri Zoltán: Térségi egészségegyenlőtlenségek az európai makrorégióban (kelet-közép-európai szemszögből). TERÜLETI STATISZTIKA 57:(1) pp. 94-124. (2017)
Egri Zoltán: TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGEGYENLŐTLENSÉGEK A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG TRIADIKUS FELBONTÁSA ALAPJÁN. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 4:(3) pp. 32-44. (2017)
Egri Zoltán: Magyarország városai közötti egészségegyenlőtlenségek. TERÜLETI STATISZTIKA 57:(5) pp. 537-575. (2017)
Zoltán Egri: Regional health inequalities in the European macroregion from the East Central European perspective. REGIONAL STATISTICS 7:(1) pp. 197-224. (2017)

 

 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas