Számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzés

A 4 féléves képzés jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány. Mind nappali, mind levelező tagozaton egyaránt államilag támogatott  és költségtérítéses képzést is hirdetünk.

A szakképzés célja olyan számviteli szakemberek képzése, akik képesek számviteli információt, adatot gyűjteni, nyilvántartni és szolgáltatni a vállalkozás vezetője számára. A vállalkozás vezetési munkáját segítik, és támogatják.

Várjuk képzésünkre mindazokat, akik érdeklődnek a számvitel iránt, és olyan mélységű elméleti és gyakorlati tudást kívánnak szerezni, hogy képesek legyenek aktívan részt venni a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos tevékenységek ellátásában, közreműködni a gazdálkodó szervezetek vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetéről készített éves beszámoló elkészítésében és elemzésében.

Várjuk képzésünkre azokat is, akik később pénzügy és számvitel, illetve gazdálkodási és menedzsment alapszakon kívánják tanulmányaikat folytatni, mivel a projektmenedzser asszinsztens képzésből 60 kreditpont (kb. két félév valamely alapszakon) beszámítható.

A képzés során a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:

 • Számviteli ismeretek az alapoktól egészen az elkészült beszámoló elemzéséig
 • Gazdasági alapismeretek
 • EU ismeretek
 • Adózási, jogi, pénzügyi, biztosítási alapok
 • Államháztartási ismeretek
 • Informatika, beleértve a számítógépen történő könyvelést is
 • Üzleti kommunikáció
 • Controlling ismeretek
 • Ellenőrzési alapok
 • Bankügyletek, devizaügyletek pénzügyi piacok
 • Hitelbírálat

Megfelelelő tudással rendelkező számviteli szakemberre mindig szükség van, ugyanis bármely területen a tevékenység értékelése a számviteli információs rendszer által szolgáltatott információk segítségével lehetséges.

A sokrétű ismeretekkel rendelkező számviteli munkatárs bármely vállalkozás számára nélkülözhetetlen!

Számviteli szakügyintéző szak tájékoztató (2011.)

A számviteli szakügyintéző szak szórólapja

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas