Tessedik Campus

 

Szarvason Tessedik Sámuel – elsőként Európában – 1780-ban kezdte meg a fiatalok középfokú gyakorlati gazdasági képzését az általa alapított Gyakorlati Gazdasági Szorgalmatossági Iskolában, mely 1806-ig állt fenn.
Hosszabb szünet után a „tessediki örökséget” felvállalva 1927-ben indult újra Szarvason a mezőgazdasági szakemberképzés, mely azóta különböző formában és szinten megszakítás nélkül folyik.
 
Az iskola történetének fontosabb állomásai (a főiskolai képzés megindulása előtt):
  • Középfokú Gazdasági Tanintézet (1927-1944) 
  • Mezőgazdasági Középiskola és technikusképzés (1945-1965) 
  • Felsőfokú Mezőgazdasági technikus képzés (1960-1970) 
 
A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetésével 1970-ben létrehozták a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karát. Az új karon növénytermesztési és öntözéses-meliorációs üzemmérnök képzés indult meg. A nappali tagozatos alapképzés mellett, kiegészítő (posztgraduális) képzés is folyt. 
A Tessedic Campus tanügyi épülete
A hallgatói létszám egészen az 1990-es évek elejéig viszonylagos állandóságot mutatott. 1992-ben a környezetgazdálkodási agrármérnök szak elindításával egy új fejezet kezdődött a főiskola életében, melyet ezen új szak létszámának és ezzel együtt a hallgatói összlétszám emelkedése fényjelez. 2000-től felsőoktatás országos hálózatának átszervezése következtében az intézményünk az újonnan megalakuló Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karaként működött. 
 
A bolognai folyamat részeként (egy átmeneti év után) 2006-ban a Kar teljesen áttért az új típusú képzésre, így alapképzésben csak BSc szakokat indít. 
 
A 2009. év újabb változást hozott a Főiskola és a Kar életében. 2009. január elsejével a Tessedik Sámuel Főiskola a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem szervezetébe olvadt, intézményünk az Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karaként működött tovább. Az integrációval bővültek a Kar tudományos és kutatási együttműködései, továbbá megnyíltak a mesterképzési szakok, valamint új alapképzési szakok.
 
2011 októberétől, egy újabb integrációt követően a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és  Egészségtudományi Kar Tessedik Campusaként működünk tovább és ápoljuk az immár 270 éves szarvasi agrárképzés hagyományait.

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas