Turizmus - vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

 

Szakleírás:

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettség:

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

  - Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

  - Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

- választható szakirányok: turizmus, vendéglátás

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

  - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

A felsőoktatási szakképzés célja:

 

A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

 

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

  - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
  - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
  - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

Idegennyelvi követelmény:

 

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 

A felvétel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Kategória: 
Esemény dátuma: 
kedd, 2018, január 16 - 11:45

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas