Természetvédelmi mérnök felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: természetvédelmi mérnök felsőoktatási szakképzés (Nature Conservation Engineer at ISCED level 5) 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: felsőfokú természetvédelmi mérnökasszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer Assistant  

Képzési terület: agrár 

Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök 

Besorolási alapképzési szak: természetvédelmi mérnöki

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

  • 3132  Erdő- és természetvédelmi technikus 
  • 3161  Munka- és termelésszervező 
  • 3190  Egyéb műszaki foglalkozású 
  • 3654  Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző 
  • 3910  Egyéb ügyintéző 
  • 5255  Természetvédelmi őr 

A képzési idő félévekben: 4 félév 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%-40%; 
  • az összefüggő szakmai gyakorlat  időtartama  teljes  idejű képzésben: 1  félév,  legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső  szakmai gyakorlóhelyen  teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;  
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit; 
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás  esetén beszámítandó kreditek  száma:  legalább 30 kredit. 

A felsőoktatási szakképzés célja:  

A  felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján alkalmasak a természetvédelem általános feladatainak szervezésére, irányítására, végrehajtására.

Képesek a sajátos és speciális természetvédelmi  tevékenységekben mérnöki irányítással részt venni, továbbá a természeti értékekkel és a természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó és nonprofit szervezetekkel meglévő munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket, előírásokat, rendeleteket. Alkalmasak a természeti adattárak, az erdészeti erdőterv, vadgazdálkodási és halászati üzemtervek, földnyilvántartások adatainak kezelésére.

Szakmai ismereteik alapján hatósági feladatokat végezhetnek, részt vehetnek a természetvédelmi  szabályok megsértőivel  szembeni  szankcioná-lásban.  Ismerik és alkalmazzák a vonatkozó európai uniós irányelveket, valamint az agrár-környezetgazdálkodás korszerű ismereteit. Együttműködhetnek szakemberekkel a természetvédelmi nevelésben, alkalmasak ökoturizmus szervezésére, bemutatók tartására. 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas