TDK Konferencia, 2020 – EREDMÉNYEK

TDK Konferencia, 2020 – EREDMÉNYEK

 

A SZIE 2020-ban minden szervezeti egységén november 25.-n (szerdán), ON-LINE rendezte meg a Tudományos Diákköri Konferenciát.

A szarvasi képzési helyen összesen 14 pályamunka került bemutatásra,  melyeket a szervező bizottság előzetesen 2 szekcióba sorolt.

AGRÁRTUDOMÁNYI I. SZEKCIÓ

Ebben a szekcióban 8, kizárólag növénytermesztési témát feldolgozó pályamunka szerepelt.
A dolgozatok száma alapján 3 helyezés (I. – II. – III.) és 1 különdíj adható ki.
A Szekció Bíráló Bizottsága a következő pályamunkálat tüntette ki:

I. helyezett:

Lévai Áchim

Az árnyék hatása az aerob rizs fejlődésére és termékmennyiségére
agrárerdészeti rendszerben. Konzulensek: Dr. Jakab Gusztáv, egyetemi docens és Jancsó
Mihály, tudományos munkatárs (NAIK ÖVKI)

II. helyezett:

Palásti Ádám

Talaj- és növénykondicionáló szerek hatásának vizsgálata lucernán.
Konzulensek: Dr. Jakab Gusztáv, egyetemi docens és Dr. Kun Ágnes, tudományos
munkatárs (NAIK ÖVKI)

III. helyezett:

Komlósi Ádám

A vízstressz hatása különböző kukoricahibridek
fotoszintetikus aktivitására és fenológiai paramétereire. Konzulensek: Dr. Futó Zoltán,
egyetemi docens és Bencze Gábor, tanársegéd

Különdíj:

Szedlacsek János

Talajbaktérium oltás hatása a napraforgó fenológiai és termés
paramétereire. Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens

Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:

Balogh Martin: Különböző talajelőkészítési műveletek, illetve eltérő típusú betakarítógépek
alkalmazásának hatása az olajretek agronómiai tulajdonságaira és terméskomponenseire.
Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök

Sándor Lili Anna: Őszi káposztarepce hibridek teljesítményvizsgálata családi
gazdaságunkban. Konzulensek: Ollai Ignác, tanszéki mérnök és Dr. Dencső István, főiskolai
docens

Szabó Imre: Különböző vöröshagyma fajták összehasonlítása a termesztéstechnológián
keresztül. Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök

Terjék László: Különböző éréscsoportba tartozó kukorica hibridek tápanyagreakciójának
vizsgálata. Konzulens: Bencze Gábor, tanársegéd

A Bíráló Bizottság javaslatot tett a Szekcióban bemutatott összes pályamunka elfogadására
szakdolgozatként, jeles (5) érdemjeggyel.

A Szekcióból 5 hallgató jutott tovább XXXV. OTDK-ra: Lévai Áchim, Palásti Ádám,
Komlósi Ádám, Szedlacsek János
és Szabó Imre.

 

AGRÁRTUDOMÁNYI II. SZEKCIÓ

A szekcióban 6 pályamunka került bemutatásra állatélettan, állattenyésztés, takarmányozás,
társadalomtudomány és vidékfejlesztés témakörökben. A dolgozatok száma alapján
2 helyezés (I. – II.) és 1 különdíj adható ki.

A Szekció Bíráló Bizottsága a következő pályamunkálat tüntette ki:

 

I. helyezett:

Vincze Viktor

Különböző tritikáléfajták, takarmánykeverékek hozamának
vizsgálata. Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens

II. helyezet:

Komlósi Katalin

Hőstressz hatásainak vizsgálata tejelő magyartarka teheneken.
Konzulens: Dr. Ribács Attila, főiskolai docens

Különdíj:

Krajcsovics Adrienn

Tejtermelés, újravemhesülés, és a laktáció alatti kondíció
változás összefüggéseinek vizsgálata nagytermelésű teheneknél. Konzulensek: Dr. Ribács
Attila, főiskolai docens és Dr. Püski János, törzstenyésztő (For Milk Kft.)

 

Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:

Bontovics Máté: Aktív turizmus és fejlesztési lehetőségei Békésszentandráson. Konzulensek:
Dr. Glózik Klára, főiskolai docens és Arany Ferenc, PhD hallgató

Ruzsa Dzsenifer: Tej és tejtermékek fogyasztásának vizsgálata hazai vásárlók körében.
Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár

Varga Dzsenifer: A pulykahizlalás vizsgálata egy Békés megyei telepen. Konzulens: Dr.
Bodnár Károly, főiskolai tanár

A Bíráló Bizottság javaslatot tett a Szekcióban bemutatott összes pályamunka elfogadására
szakdolgozatként, jeles (5) érdemjeggyel.

A Szekcióból 5 hallgató jutott tovább XXXV. OTDK-ra: Vincze Viktor, Komlósi Katalin,
Krajcsovics Adrienn, Bontovics Máté, Varga Dzsenifer
.

Az egységenként felajánlott 1 db Rektori különdíjat – I. helyezéshez között – Lévai Áchim
részére ítélték meg a szakmai bizottságok.

A szintén 1 db Dékáni/Intézetvezetői különdíjat Vincze Viktor, a másik szekció I.
helyezettje kapta meg.

 

 

KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK ÁLTAL KÉSZÍTETT TDK DOLGOZATOK

 

Hornok László: Sört olcsón otthon. Felkészítő tanár: Győrffy Géza

Kocsis Edit: Száraztésztagyártás technológiája Magyarországon. Felkészítő tanár: Megyerdiné Hunyadi Katalin

Lakatos Mária: Házi sajtok kézművességének világa. Felkészítő tanár: Török Zita

 

 

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Kategória: 
Esemény dátuma: 
csütörtök, 2020, november 26 - 11:30

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas