TDK eredmények - 2020

TDK Konferencia, 2020
 
EREDMÉNYEK
 
A SZIE Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet 2020. november 25.-n, on-line rendezte meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. 2 szekcióban összesen 14 pályamunka került bemutatásra.
 
Az AGRÁRTUDOMÁNYI I. SZEKCIÓ eredményei
 
A bemutatott pályamunkák száma 8, ami 3 db helyezés (I. – II. – III.) + 1 db Különdíj kiadását tette lehetővé. A Bíráló Bizottság döntése alapján:
 
I. helyezett:
 
Lévai Áchim József
 
Az árnyék hatása az aerob rizs (Oryza sativa L.) fejlődésére és termésmennyiségére egy agrárerdészeti rendszerben
 
Konzulensek: Dr. Jakab Gusztáv, egyetemi docens és Jancsó Mihály, tud. munkatárs (NAIK-ÖVKI)
 
II. helyezett:
 
Palásti Ádám
 
Talaj- és növénykondicionáló szerek hatásának vizsgálata lucernán (Medicago sativa L.)
 
Konzulensek: Dr. Jakab Gusztáv, egyetemi docens és Dr. Kun Ágnes, tud. munkatárs (NAIK-ÖVGI)
 
III. helyezett:
 
Komlósi Ádám
 
 A vízstressz hatása különböző kukoricahibridek fotoszintetikus aktivitására és fenológiai paramétereire
 
Konzulensek: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens és Bencze Gábor, tanársegéd
 
Különdíj:
 
Szedlacsek János
 
Talajbaktérium oltás hatása a napraforgó fenológiai és termés paramétereire
 
Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens
 
 
Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:
 
Balogh Martin Zsolt: Különböző talajelőkészítési munkaműveletek, illetve eltérő típusúbetakarítógépek alkalmazásának hatása az olajretek agronómiai tulajdonságaira és terméskomponenseire
Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök
 
Sándor Lili Anna: Őszi káposztarepce hibridek összehasonlító teljesítményvizsgálata családi gazdaságunkban
Konzulensek: Ollai Ignác, tanszéki mérnök és Dr. Dencső István, ny. főiskolai docens
 
Szabó Imre: Különböző vöröshagyma fajták összehasonlítása a termesztéstechnológián keresztül
Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök
 
Terjék László: Különböző éréscsoportba tartozó kukorica hibridek tápanyagreakciójának vizsgálata
Konzulens: Bencze Gábor, tanársegéd
 
 
A Szekció Bíráló Bizottsága javaslatot tesz az összes bemutatott pályamunka szakdolgozatként történő elfogadására, jeles (5) eredménnyel.
 
A Szekcióból 5 pályamunka jutott tovább a XXXV. OTDK-ra: a díjazottakon (Lévai Áchim József, Palásti Ádám, Komlósi Ádám, Szedlacsek János) kívül Szabó Imre dolgozata.
 
 
Az AGRÁRTUDOMÁNYI II. SZEKCIÓ eredményei
 
A bemutatott pályamunkák száma 6, ami 2 db helyezés (I. – II.) + 1 db Különdíj kiadását tette lehetővé. A Bíráló Bizottság döntése alapján:
 
I. helyezett:
 
Vincze Viktor
 
Különböző tritikáléfajták, takarmánykeverékek zöldhozamának vizsgálata
 
Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens
 
II. helyezett:
 
Komlósi Katalin Kitti
 
Hőstressz hatásainak vizsgálata tejelő magyartarka teheneken
 
Konzulens: Dr. Ribács Attila, főiskolai docens
 
Különdíj:
 
Krajcsovics Adrienn Zsanett
 
Tejtermelés, újravemhesülés, és a laktáció alatti kondíció változás összefüggéseinek vizsgálata nagytermelésű teheneknél
 
Konzulensek: Dr. Ribács Attila, főiskolai docens; és Dr. Püski János, törzstenyésztő (For Milk Kft.)
 
 
Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:
 
Bontovics Máté: Aktív turizmus és fejlesztési lehetőségei Békésszentandráson
Konzulensek: Dr. Glózik Klára, főiskolai docens; és Arany Ferenc, PhD hallgató
 
Ruzsa Dzsenifer Mária: Tej és tejtermékek fogyasztásának vizsgálata hazai vásárlók körében
Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár
 
Varga Dzsenifer: A pulykahizlalás vizsgálata egy Békés megyei telepen
Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár
 
A Szekció Bíráló Bizottsága javaslatot tesz az összes bemutatott pályamunka szakdolgozatként történő elfogadására, jeles (5) eredménnyel.
 
A Szekcióból 5 pályamunka jutott tovább a XXXV. OTDK-ra: a díjazottakon (Vincze Viktor, Komlósi Katalin Kitti, Krajcsovics Adrienn Zsanett) kívül Bontovics Máté és Varga Dzsenifer dolgozatai.
 
 
A SZIE Rektora által felajánlott 1 db Rektori Különdíjat – a két Bíráló Bizottság közös döntése alapján – Lévai Áchim József (az Agrártudományi I. szekció I. helyezettje) nyerte el.
 
Ennek alapján, a SZIE Diákjóléti Bizottsága által biztosított 1 db Dékáni/Intézetvezetői Különdíjban Vincze Viktor (az Agrártudományi II. szekció I. helyezettje) részesült.
 
 
 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas