TDK beszámoló 2017

NTP-HHTDK-17-0040

„TDK tevékenység támogatása a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Karán”

 
Összefoglaló az NTP-HHTDK-17-0040 pályázatról
 
 
Program címe: „TDK tevékenység támogatása a SZIE Agrár- és Gazdaságtudo-mányi Karán”
 
Pályázó neve: Szent István Egyetem
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
 
Elnyert összeg: 1.050.000 Ft
 
Megvalósítási időszak: 2017. szeptember 1. – 2018. június 30.
 
A pályázati program lényege
A pályázatunk fő célja a SZIE AGK tudományos diákköri tevékenységének támogatása volt. Mindegyik részprogrammal a TDK tevékenység egy-egy esszenciális elemét (konferencia, pub-likációk, szakmai előadások, tudásbázis bővítése) támogattuk, a TDK munka elismertségének, a kutatások színvonalának, illetve a TDK-s hallgatók jövőbeni számának növekedése érdeké-ben.
 
A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek
Pályázati programunk a kari TDK Konferencia szervezése volt.
Emellett 3 kiegészítő tevékenységet vállaltunk:
TDK-s hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése
Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel, szakmai folyóiratokkal
Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadások szervezése, felkért külső szakértőkkel
 
Kari TDK Konferencia szervezése
A Konferencia a hagyományainknak megfelelően, 2017. november második felében, campu-sonként külön került megrendezésre. A két helyszínen összesen 16 hallgató 17 pályamunkát mutatott be.
Gazdasági Campus (Békéscsaba)
Konferencia időpontja: 2017. november 15.
Pályamunkák száma: 10
Szerzők száma: 9
Tessedik Campus (Szarvas)
Konferencia időpontja: 2017. november 30.
Pályamunkák száma: 7
Szerzők száma: 7
 
 
Szarvason szinte egészében – a díjak kivételével – pályázati forrásból oldottuk meg a rendez-vényszervezést, biztosítva annak megfelelő színvonalát.
 
TDK-s hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése
„A Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Műhe-lyeiben készült tudományos munkák” című, 126 oldalas kiadványunk összesen 12 db, a kari TDK Konferencia dolgozataiból készült tudományos cikket tartalmaz. A kiadvány teljes ter-jedelemben, elektronikusan is elérhető Karunk honlapján (www.gk.szie.hu).
A két legkiemelkedőbb szarvasi pályamunkát – saját kiadványunkon túl – az Agrártörténeti füzetek 52. száma (2018) is közzétette. 
 
Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel, szakmai folyóiratokkal
A Tessedik Sámuel Könyvtár a következő szakmai folyóiratok 2018. évi számait rendelte meg a pályázati forrásból:  
 
1. Agrofórum
2. Gazdálkodás
3. Kertészet és Szőlészet
4. Kertgazdaság
5. Magyar Mezőgazdaság
6. Növénytermelés
7. Növényvédelem
 
 
Emellett 49 féle szakkönyv, összesen 62 példánya került beszerzésre. Az új könyvek katalógu-sát Karunk honlapján (www. gk.szie.hu) közzétettük.
 
Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadások szervezése 
1) 2018. április 24.-n Dr. Csatári Bálint: A vidékfejlesztés aktualitásai hazánkban és Eu-rópában
2) 2018. május 24.-n (14 óra) Jancsó Mihály: Aktuális kutatás-fejlesztési irányok a nem-zetközi és a hazai rizstermesztés kapcsán
3) 2018. május 24.-n (16 óra) Halasi-Kovács Béla: Innovatív akvakultúra kutatások a Ha-lászati Kutatóintézetben
4) 2018. június 8.-n Dr. Tímár Gábor: Az Alföld természeti képe a vízrendezések előtt – térképészeti és távérzékelési adatok tükrében
5) 2018. június 12.-n Dr. Sárvári Mihály: A fenntartható, fejleszthető növénytermesztés kritikus elemei
6) 2018. június 19.-n Dr. Csatári Bálint II. előadása: Az Alföld fenntartható regionális fejlesztésének problémái
 
A 6 db szakmai előadáson összesen 82 fő vett részt; ebből 11 fő regisztrált TDK-s hallgató, 43 fő egyéb hallgató és 28 fő nem hallgató (dolgozó, vendég) volt. Alkalmanként átlagosan 23 fő jelent meg a programon.
 
 
    
 
    
 
  
 
  
 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas