Sikeres vidékfejlesztési konferencia Szarvason

Helyi fejlesztés – lokális és határon átnyúló együttműködések a periférián
 
Sikeres vidékfejlesztési konferencia Szarvason
 
Periferialitás, jelentősebb (legalább százezres népességű) nagyváros elérhetőségének hiánya, erőteljes demográfiai erózió, közlekedésföldrajzi elmaradottság, gyenge népesség-megtartó képesség, jó minőségű földterületek, kiváló agrárpotenciál – ugyanakkor a növénytermesztés, az állattenyésztés és a feldolgozóipar egymásra épülő egységének hiánya, a határon átnyúló kapcsolatok alacsony száma és szerény erőssége, belvíz-, árvíz- és aszálykockázat fokozott jelenléte…
 
Sorolhatnánk tovább a negatív jellemzőket, amelyek Békés megyét érintik. A számos előny mellett ugyanakkor ezen fenti sajátosságok alapvetően hátráltatják a megye felzárkózását, versenyképességének növekedését.
 
Mi ilyenkor a teendő? A minőségi és gyakorlatorientált képzésen túl mit tehet egy ilyen társadalmi-gazdasági-természeti környezetben működő felsőoktatási intézmény?
 
A válasz: szakmai és tudományos tanácskozást szervez, amely összehozza az érintetteket.
 
Tehát a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kara hagyományteremtő szándékkal újra megrendezte vidékfejlesztési célú tudományos és szakmai konferenciáját, amely idén a tanácskozás központjába a hozzáadott érték növelését emelte. Rendezvényünk továbbra is a gyakorlati és a tudományos élet metszéspontjában helyezte el önmagát: a vidékfejlesztés gyakorlati szereplői, alakítói és a tudományos élet reprezentánsai számára kínált lehetőséget a közös gondolkodásra és a hatékony problémakezelési módszerek felvázolására.
 
A hatékony fejlesztéspolitika egyik legfontosabb alapelve a szubszidiaritás és a decentralizáció. Miért is fontos ebben az esetben ez az elv? Azért mert jelen volt az összes megyei szereplő, aki érintett a problémák feltárásában és megoldásában. Plenáris előadás keretében megjelent a Békés Megyei Kormányhivatal (Dr. Rákóczi Attila), amely intézmény a megyei társadalmi-gazdasági folyamatok fő szervezőjeként mindennapjainkban is képviseli ezt az alapelvet. A hivatal két – a megye szempontjából kiemelkedően fejlesztendő területét érintő – főosztályának vezetője (Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató: Magyarné dr. Knap Diána, valamint a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási: Pántya Imre) tudományos előadást tartott, ismertetve a témák megyei tendenciáit és összefüggéseit. Emellett a megyei hatáskörrel rendelkező Békéscsabai Járási hivatal Agrárügyi Főosztálya három osztállyal (Földművelésügyi, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti, illetve a Növény- és Talajvédelmi) izgalmas előadásokkal képviselte magát a tudományos szekciókban. A megyei agrár-közigazgatás szereplői mellett a hazai agrár- és élelmiszerszektor érdekérvényesítését, versenyképesség-fokozását és a szaktanácsadást képviselő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöksége is köszöntötte a rendezvényt.
 
A partnerség elvének megvalósulását a fenti szervezeteken túl a Kar több gyakorlati és tudományos szereplővel realizálja. A helyi fejlesztéspolitikát elsősorban a Békés megyei települések fejlesztéséért felelős KBC Nonprofit Kft., a megyében tevékenykedő lokális vidékfejlesztési tevékenységeket pedig a LEADER Helyi Akciócsoportok vezetői reprezentálták az egyes szekciókban. A falusi, az agro- és a vidéki turizmus érdekeit a FATOSZ országos elnöke képviselte. A lokális szereplők táborát gyarapította a helyi termékeket előállító és a Campuson promotáló termelői szféra, illetve a szaktanácsadói társadalom.
 
A konferencián több nemzetközi partner tette tiszteletét, elősegítve a Kar és a megye határon túlnyúló kapcsolatainak szélesítését. Prof. Ioan Brad a Bánáti Mezőgazdaság- és Állatorvos-tudományi Egyetemet, Conf. dr. Teodor Cilan rektorhelyettes az aradi Aurel Vlaicu Egyetemet képviselte. Előbbi intézménnyel ünnepélyes keretek között a SZIE nevében dr. Palkovics László rektor együttműködési megállapodást kötött. A dokumentum kiemelt területei a víz- és környezetgazdálkodást, a vidék- és területfejlesztést, valamint a mezőgazdálkodást érintő kutatásokra, ezen kívül a hallgatói és oktatói mobilitási programokra terjed ki, különösen a Tessedik Campus vonatkozásában. Emellett az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar, a belgrádi John Naisbitt Egyetem és a fenti intézmények professzorai emelték a szekciók tudományos presztízsét. Társkarunk dékánja, dr. Káposzta József a konferencia témájához illeszkedve vidékfejlesztés „smart” összefüggéseit világította meg.
 
A fenti elveken túl a területi szintű fejlesztésben a többszintű kormányzást is szükséges kiemelni. Eszerint a közös célok eléréséhez az összes intézmény részvételére van szükség, azok között párbeszéd szükséges. Az alsóbb (helyi) szint képviselői felsoroltattak, a felsőbb szintet ez esetben az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára képviselte. Dr. Viski József plenáris előadásában az agrár- és vidékfejlesztés forrásairól, jövőbeli lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket.
 
A délutáni órákban a tanácskozás öt szekcióban zajlott, ahol közel száz magyar és angol nyelvű tudományos dolgozat került bemutatásra. A „Lokális erőforrások – Helyi fejlesztés” című LEADER Akciócsoport-vezetők részvétel valósult meg, míg az "Agrárigazgatási, agrártámogatási és foglalkoztatási szekció" a megyei Kormányhivatal közreműködésével ment végbe. Emellett az „Erőforrások hasznosítása az agráriumban”, a „Social and economic trends”/„Társadalmi és gazdasági trendek”, valamint a posztereket bemutató szekcióban folyt tudományos diskurzus. A szekciók elnökségét a Campus vezető oktatói mellett a meghívott külföldi egyetemek professzorai adták, ezzel is biztosítva a tudományos nézőpontok sokszínűségét.
 
A szekcióelőadások végeztével szakember-találkozóra került sor, amely során a résztvevők a helyi és térségi gasztro-, illetve borkultúra kiválóságaival ismerkedhettek meg.
 
A "Magasabb (helyi) hozzáadott érték mint a vidék kitörési lehetősége" c. II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferenciával a szakmai és a tudományos párbeszéd megkezdődött. Hogy mit hoz a jövő? Ennek megválaszolására egyelőre nem vállalkozunk. Fórumot viszont továbbra is biztosítunk a megvitatásra, 2019-ban újra megrendezésre kerül a Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia.
 
A konferencia teljes mértékben önszerveződésen alapult, megvalósítása során pályázati forrást nem vett igénybe. Kiemelt szakmai támogatóink és szponzoraink voltak: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Békés Megyei Kormányhivatal, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért NKft. (Békés), Balla Géza Pincészet (Arad-Hegyalja), Bor & Gravír (Szarvas), Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. (Szarvas), KWS Magyarország Kft. (Murony) és a Szarvasi Mozzarella Kft.

 

Szervezeti egység: 
Kategória: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas