Sikeres TDK Konferencia Szarvason

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0013
„A tudományos és kutatói munka, valamint életpálya korszerűsítése a Szent István Egyetem Békés megyei képzéseiben”

A SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusa 2015. november 18-án rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját. Összesen 15 hallgató mutatta be TDK munkáját, két szekcióban. A Mezőgazdasági és vízgazdálkodási szekcióban 8, a Vidékfejlesztési szekcióban 7 előadás hangzott el. A meglehetősen kiélezett versenyben a következő eredmények születtek:

Mezőgazdasági és vízgazdálkodási szekció

I. helyezett: Skorka Péter Csaba: Phylazonit és a vetésidő hatása kukorica hibridek agronómiai tulajdonságaira
Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök, Vajda Péter, ügyvezető igazgató

II. helyezett: Bódai Nikoletta: A DDGS felhasználása haltakarmányba a ponty intenzív nevelése során
Konzulens: Dr. habil. Jakab Gusztáv, egyetemi docens, Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs

III. helyezett: Szendrey Zoltán: Esőztető öntözés minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata a gyakorlatban
Konzulens: Dr. Mészáros Miklós, főiskolai docens

Eredményesen szerepeltek:

Schmidtné Ambrus Ágnes: Hibridkukorica vetőmagtermesztése Bóly 2014-2015
Konzulens: Ollai Ignác, tanszéki mérnök, Dr. Szél Sándor, tudományos tanácsadó

Csabai Dániel: A békésszentandrási Körös Agrár Kft. belvízzel veszélyeztetett területeinek hasznosítási lehetőségei
Konzulens: Dr. Gombos Béla, főiskolai docens, Körösparti János, tudományos munkatárs

Kugyelka Mihály: A tápanyagellátás és a növényvédelem hatása az őszi búza termésmennyiségére és minőségi paramétereireŰ
Konzulens
: Dr. Futó Zoltán, főiskolai docens

Aszódi Dóra Katalin: Lucerna vetőmag előállítás a Szarvasi Medicago Kft.-nél
Konzulens: Dr. Szalókiné dr. Zima Ildikó, adjunktus, Tóth Sándorné dr., ügyvezető

Cebula Zsófia: Az integrált vízgazdálkodási tervezés jó gyakorlatainak alkalmazása a Keleti-főcsatorna vízgazdálkodásában
Konzulens: Dr. Duray Balázs, egyetemi docens

Vidékfejlesztési szekció

I. helyezett: Frankó Pál: A turisztikai teljesítmény területi összefüggései Magyarországon
Konzulens: Dr. Egri Zoltán, adjunktus

II. helyezett: Zoboki Tímea: Versenyképességi sajátosságok a regionális Kelet-Közép-Európában
Konzulens: Dr. Egri Zoltán, adjunktus

III. helyezett: Miklós Norbert: Megújuló energiaforrások szerepe a területfejlesztésben – megújuló energiák alkalmazási lehetőségei
Konzulens: Dr. Duray Balázs, egyetemi docens

Eredményesen szerepeltek:

Retter Anita: Az innovációs környezet bemutatása a high-tech, infokommunikációs és biotechnológiai szektor szabadalmai alapján az Európai Unióban
Konzulens: Dr. Egri Zoltán, adjunktus

Jancsó Péter Pál: Tanyafelmérés a Szarvasi Járásban
Konzulens: Dr. Duray Balázs, egyetemi docens

Nagy Ivett: Szociális egyenlőtlenségek Észak-Magyarország néhány településén, a szegénység megközelítése szociális étkeztetésen keresztül
Konzulens: Dr. Egri Zoltán, adjunktus

Jámbor Dénes: A két beltelkes településszerkezet településfejlesztési hatásai – Az ólaskerttől a startprogramig
Konzulens: Dr. Duray Balázs, egyetemi docens, Máté György, főosztályvezető

Összesen 7 hallgató szerzett jogosultságot a következő OTDK-n való részvételre, melynek Agrártudományi Szekcióját 2017. áprilisában Mosonmagyaróváron rendezik meg. A kari TDK munka magas színvonalát bizonyítja, hogy a bíráló bizottságok a konferencián bemutatott összes dolgozatot elfogadták szakdolgozatként. A rendezvény támogatóinak köszönhetően minden résztvevő kapott tárgyjutalmat, a legeredményesebb szereplők emellett anyagi elismerésben is részesültek. A hallgatók eredményes TDK tevékenységéhez nagyban hozzájárult a Campus, a tudományos műhelyek, illetve a témavezetőink tehetséggondozó munkája, a rendezvény szervezéséhez pedig „A tudományos és kutatói munka, valamint életpálya korszerűsítése a Szent István Egyetem Békés megyei képzéseiben” című TÁMOP pályázat biztosított jelentős anyagi támogatást.

Gratulálunk minden előadónak valamint a felkészítő oktatóknak, szakembereknek!

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Kategória: 
Esemény dátuma: 
kedd, 2015, december 1 - 18:45

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba