PROGRAM - Víztudományi konferencia

 
                                                      

EFOP-3.6.1-16-2016-0016

SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással:

mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés,alternatív szántóföldi növénytermesztés,

ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése

 
PROGRAM
 
ALKALMAZKODÓ VÍZGAZDÁLKODÁS: LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK
Víztudományi Nemzetközi Konferencia
 
IDŐPONT:
2018.03.22. 9:00-17:00
 
KONFERENCIA HELYE:
SZIE AGK, TESSEDIK CAMPUS SZARVAS, SZABADSÁG ÚT 1-3. 
 
A Szent István Egyetem, mint az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 számú, SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című EU projekt keretében megrendezésre kerülő konferencia. 
 
A konferencia Tudományos Bizottsága:
 
Dr. Futó Zoltán
egyetemi docens, mb. dékán,
Szent István Egyetem, 
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet
Dr. Michéli Erika
egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem, 
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Környezettudományi Intézet 
Dr. Helyes Lajos
egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem,
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Kertészeti Intézet
Dr. Skutai Julianna
egyetemi docens, intézet igazgató-helyettes, Szent István Egyetem,
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet
Dr. Jakab Péter
főiskolai docens Szegedi Tudomány Egyetem, Mezőgazdasági Kar, 
Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet
Rácz Istvánné dr.
főiskolai tanár EFOP szakmai vezető, Szent István Egyetem,
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Dr. habil. Jakab Gusztáv
egyetemi docens, mb. intézetigazgató, Szent István Egyetem,
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna
tudományos főmunkatárs, tudományos igazgató-helyettes
NAIK, Halászati Kutatóintézet
Dr. Gombos Béla
főiskolai docens, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar,
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Dr. Vekerdy Zoltán
tudományos tanácsadó Szent István Egyetem, 
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Dr. Virág Sándor
főiskolai tanár, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Mészáros Miklós dr.
főiskolai docens, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar,
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Előadások:
 
9.00-10.00 Regisztráció
 
10.00-10.15 Dr. Futó Zoltán
egyetemi docens
SZIE AGK mb.
dékán Köszöntő, a program ismertetése
 
10.15-10.35 Dr. Gyuricza Csaba 
MTA doktora, főigazgató, NAIK Mezőgazdasági vízgazdálkodás és klímaváltozás
 
10.35-10.55 ifj. Hubai Imre
vidékfejlesztésért felelős országos alelnök,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Az agrár vízgazdálkodás és öntözés fejlesztés helyzete hazánkban
 
10.55-11.15 Dr. Helyes Lajos
tudományos rektorhelyettes,egyetemi tanár, intézetigazgató, SZIE MKK, Kertészeti Intézet A víz szerepe és az öntözésfejlesztés lehetőségei a növénytermesztésben
 
11.15-11.35 Dr. Pauk János 
tudományos igazgatóhelyettes, MTA doktora
Gabonakutató Nonprofit Kft. A búza válasza szigorú vízmegvonásra
 
11.45-12.30 Dr. Futó Zoltán, Takács Sándor Lampl Hugó Hidrológiai és Hidraulikai Laboratórium átadása (Petőfi utca)
 
12.30-13.30
Ebédszünet
Körösparti Aula
 
13.30-16.00 Szekcióülések
 
1.
Vízgazdálkodás: múlt, jelen, jövő 
Helye: Tessedik előadó terem
 
2.
Talajos és talaj nélküli termesztés
Helye: II. emelet 207. terem
 
3.
Szántóföldi növénytermesztés vízgazdálkodási kutatásai
Helye: III. emelet 305. terem
 
4.
Nemzetközi szekció 
Helye: II. emelet 208. terem
 
5.
Poszter szekció
Helye: Földszint, Aula
 
1. Szekció: Vízgazdálkodás: múlt, jelen, jövő 
 
Szekció elnöke: Dr. Skutai Julianna
Helye: Tessedik előadó
 
Előadások sorrendje:
 
1.
13:30-13:50 Michéli Erika, Fuchs Márta
Békés megyei nehéz agyagos talajok vízgazdálkodási problémái
 
2.
13:50-14:10 Csorba Ádám, Fodor Hella, Sas Bendegúz, Michéli Erika
Sentinel-1 adatok alkalmazása belvizes foltok lehatárolására
 
3.
14:10-14:30 Kerezsi György, Körösparti János, Túri Norbert, Bozán Csaba
A belvízminták kategóriába sorolása mind öntözővízminőségi, mind felhasználásának korlátai szerint
 
4.
14:30-14:50 Kun Ágnes
Az öntözővíz minősítő rendszerek új kihívásai a klímaváltozás tükrében
 
15:10-15:20 Kávészünet
 
5.
15:20-15:40 Molnár András, Kemény Gábor, Vári Enikő, Kiss Andrea; Domán Csaba; Gaál Márta; Kóti Adrienn
A második körös öntözési felmérés első tanulságai
 
6.
15:40-16:00 Skutai Julianna, Molnár Dániel, Kocsis Eszter
Belvízzel érintett területek kezelése az agrár-környezetgazdálkodási programban
 
7.
16:00-16:20 Túri Norbert, Körösparti János, Kerezsi György, Bozán Csaba
Talajcsövezett területek azonosítása Békés megyében távérzékelt valós színes felvételek kiértékelése segítségével
 
8.
16:20-16:40 Jakab Gusztáv, Benkő Elek, Sümegi Pál
Tógazdálkodás emlékei a középkori Magyarországon
 
9.
16:40-17:00 Fazekas Gyöngyvér, Józsa Vilmos
Őshonos dunai tokféléink rehabilitációs programjához és a visszatelepítésekhez kapcsolódó genetikai felmérések
 
 
2. Szekció: Talajos és talaj nélküli termesztés
 
Szekció elnöke: Dr. Helyes Lajos
Helye: II. em. 207.
Előadások sorrendje:
 
 
1.
13:30-13:50 Kappel Noémi
Water management properties of root media used in soilless cultivation 
 
2.
13:50-14:10 Takács Sándor
Vízstressz vizsgálat ipari paradicsomban
 
3.
14:10-14:30 Schmidtné Szantner Barbara Ildikó, Pék Zoltán, Molnár-Mondovics Ágnes, Milotay Péter
Ipari paradicsom deficit öntözése homok talajon
 
4.
14:30-14:50 Takácsné Hájos Mária, Madar Ágota, Rubóczki Tímea, Homoki Dávid, Stündl László
Különböző saláta fajták ásványielem tartalmának alakulása akvapóniás és hidropóniás termesztés mellett
 
5.
14:50-15:10 Ledóné Darázsi Hajnalka, Gulyás János
Fehérpaprika hajtatás tápanyag szükségletének összehasonlítása különböző termesztő közegeken
 
15:10-15:20 Kávészünet
 
6.
15:20-15:40 Tóth Csaba
A talajnedvesség mérése
 
7.
15:40-16:00 Rácz Istvánné, Terbe Tibor
Számítási modell megalapozása hidrokultúrás technológiákban fajlagos tápanyag- és vízgazdálkodási mutatók értékeléséhez
 
 
3. Szekció: Szántóföldi növénytermesztés vízgazdálkodási kutatásai
 
Szekció elnöke: Dr. Futó Zoltán
Helye: III. em. 305.
Előadások sorrendje:
 
1.
13:30-13:50 Bencze Gábor, Kepenyes Andrásné, Futó Zoltán
Kukorica (Zea mays L.) tápanyagreakciójának vizsgálata a terméseredmények tekintetében, monokultúrás tartamkísérletben, öntözött
 
2.
13:50-14:10 Futó Zoltán, Ollai Ignác, Bencze Gábor
Különböző kukoricahibridek vízfelhasználásának tesztelése eltérő években
 
3.
14:10-14:30 Gombos Béla
A hagyományos csapadékmérés pontossága és területi reprezentativitása
 
4.
14:30-14:50 Jancsó Mihály, Lantos Csaba, Székely Árpád, Vitányi Beáta, Pauk János
A vízfelhasználás csökkentési lehetőségei aerob rizstermesztési rendszerekben
 
5.
14:50-15:10 Kruppa József, Orosz Szilvia, Futó Zoltán, Hoffmann Richárd, Iván Ferenc, Piszkerné Fülöp Éva, Bence Gábor, ifj. Kruppa József
Kis vízigényű új hasznosítási lehetőségek a rozs és a tritikálé termesztésében 
 
15:10-15:20 Kávészünet
 
6.
15:20-15:40 Sinka Lúcia, Czellér Krisztina, Tuba Géza, Kovács Györgyi, Zsembeli József
A légköri harmat éves mennyisége és szerepe a vízforgalomban
 
7.
15:40-16:00 Tóth Árpád
Az öntözés társadalmi megítélése
 
8.
16:00-16:20 Tóth Szilárd, Oláh András Béla, Láposi Réka, Tury Rita, Fodor László
Vízmegőrző talajművelési rendszerek továbbfejlesztése a klímaváltozás tükrében
 
9.
16:20-16:40 Vágó Imre, Kincses Sándorné, Kátai János
A vízellátás, a meszezés és a bórtrágyázás hatása a jelzőnövény szárazanyag-produkciójára és elemfelvételére
 
10.
16:40-17:00 Körösparti János Tamás, Túri Norbert, Kerezsi György, Bozán Csaba
Vízgazdálkodási problémák megoldása a precíziós mezőgazdaság eszközeivel
 
 
4. Nemzetközi szekció
 
Szekció elnöke: Dr. Vekerdy Zoltán
Helye: II. em. 208.
 
Előadások sorrendje:
 
1.
13:30-13:50 Amos Wawire, Erika Michéli, Ádám Csorba
Sustainable Water Resource Initiatives: a prerequisite for Kenya's Vision 2030
 
2.
13:50-14:10 Lamlile Khumalo, Mark Horvath, Prof. Gyorgy Heltai, 
Characterization of mobility of potentially toxic elements in soil water system by sequential extraction procedures
 
3.
14:10-14:30 Maria Aparecida Marques, Törőné Dunay Anna, Michéli Erika
Water cycle recovery: An agroforestry approach
 
4.
14:30-14:50 Marks Ibadzade, Árpád Székely, Károly Penksza, Mihály Jancsó
Effects of water quality on the milling characteristics of aerobic rice
 
14:50-15:10 Kávészünet
 
5.
15:10-15:30 Zoltán Vekerdy, Yun Qiu, Arno van Lieshout, Edina Czakó Gál, Ádám Csorba 
Synergy of optical and radar satellite images for inland excess water mapping
 
6.
15:30-15:50 Yuri Andrei Gelsleichter, Erika Michéli, Lúcia Helena Cunha dos Anjos
Soil conservation and natural water reservoir: A Brazilian study case
 
7.
15:50-16:10 Tsedekech Gebremeskel Weldmichael, B. Simon, E. Micheli
The challenges and prospects of water management in Ethiopia
 
 
5. Poszter szekció
 
Helye: Földszinti folyosó
 
1.
Ahsan Raza, Vekerdy Zoltán
Climate change assessment and its impact on evapotranspiration and irrigation requirement of major crops in District Faisalabad
 
2.
Bakti Beatrix, Rásó János
Fás szárú energetikai ültetvény öntözési tapasztalatai
 
3.
Blahunka Zoltán, Bártfai Zoltán, Szabó István
Talajegyenetlenség monitorozás
 
4.
Czikkely Márton
A területi vízgazdálkodás fejlesztési irányai a Kvassay Jenő Terv tükrében
 
5.
Cseman Attila, Futó Zoltán
Különböző talajművelési rendszerek vízgazdálkodási hatásai
 
6.
Csengeri Erzsébet, Darida András, Jakab Gusztáv
A Szarvas-Békésszentandrási holtág vízgyűjtő területének ökoszisztéma szolgáltatás változása
 
7.
Csorbai Balázs
Az intenzív haltenyésztő rendszerek elfolyó vizének vizsgálata
 
8.
Durg Vijay Yadav– Márk Horváth– Gábor Halász
Study of elemental content of low-cost adsorbents for treatment of contaminated water
 
9.
Fekete György, Aleksza László, Köles Péter, Czinkota Imre, Grósz János, Dálnoki Anna Boglárka
Oldatban elnyeletett széndioxiddal kezelt mikroalgák vizsgálata
 
10.
Fodor Hella, Csorba Ádám, Sas Bendegúz, Szegi Tamás, Michéli Erika
Belvizes területek vízgazdálkodása, hidromorf bélyegek a talajban
 
11.
Fowzia Adiayh, Marta Fuchs
Evalution of some selected soil parameters influencing water management of different types of soils in Ghana: a case study in Ashanti region
 
12.
Grósz János, Waltner István, Vekerdy Zoltán
Analyzing the vertical distribution of freshwater algae in lakes
 
13.
Harkányiné Székely Zsuzsanna
A vízrajz térképi ábrázolásának történetéből
 
14.
Ifj. Kruppa József, Kruppa Klaudia, Kruppa József
Hexaploid Triticale genotípus rekombinációs nemesítése és genomösszetétele
 
15.
Jovito Opeńa 
Philippine Water Resources: Issues and Challenges
 
16.
Kolozsvári Ildikó, Jancsó Mihály, Bozán Csaba, Kun Ágnes, Bíróné Oncsik Mária 
A szudánifű ásványi elemtartalma egy mezőgazdasági üzemben keletkezett szennyvíz hasznosítása esetén
 
17.
Kovács I., Husti I., Bártfai Z., Blahunka Z.
Digitalization in the agricultural mechanization 
 
18.
Mészáros Miklós
Valley 8120 körben járó öntöző szárnyvezeték üzemeltetési tapasztalatai
 
19.
Neha Singh, Beenam Saxena
Water quality assement of Ganga Canal after monsoon in the vicinity of  Kachhla, Badaun, Uttar Pradesh, India
 
20.
Ombódi Attila, Szőriné Zielinska Alicja
Zárt rendszerű talaj nélküli termesztés - Előnyök, hátrányok, kihívások
 
21.
Osama Gazal, István Waltner, Vekerdy Zoltán
Shallow ground water aquifer deterioration case study jordan highlands
 
22.
Révész Norbert, Jakabné Sándor Zsuzsanna
Fenntartható haltakarmány alapanyagok kutatása és azok hatásainak vizsgálata a vízminőségre
 
23.
Ribács Attila, Galló Judit
A szarvasmarha ivóvízellátása, a közelmúlt kutatási eredményei alapján
 
24.
Sebők András, Grósz János, Waltner István, Czinkota Imre
Humuszanyagokban bekövetkező változás mezőgazdasági területen vízborítás hatásra
 
25.
Szabó I., Hushki M., Bártfai Z., Kátai L., Lágymányosi A.
Examination of the driver’s focusing scheme during precision agricultural operation
 
26.
Szalókiné Zima Ildikó
Öntözés és egyéb agrotechnikai tényezők hatása a szivárgó víz mennyiségére
 
27.
Tóth József Attila
The Role of Soil Organic Matter in Soil Moisture Regime
 
28.
Virág Sándor
A talajnedvesség és a talajművelés kapcsolata
 
29.
Wai Yan Aung, Walter Istvan, Vekerdy Zoltan
Estimating irrigation requirements for rice in Myanmar
 
30.
Zsembeli József, Czellér Krisztina, Sinka Lúcia, Tuba Géza
A talajnedvesség- és sóprofiljának szabályozása öntözéssel
 
                                                                                                                                                                                                                                
 
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Kategória: 
Esemény dátuma: 
kedd, 2018, március 20 - 14:30

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas