Összefoglaló az NTP-TDK-14-0041 pályázatról

 

Program címe: A SZIE GAEK tudományos diákköri műhelyeinek megerősítése

Pályázó neve: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

Elnyert összeg: 1.300.000 Ft

Megvalósítási időszak: 2015. március 1 – 2015. június 30.

A pályázati program lényege

A pályázati program minden eleme – közvetve vagy közvetlenül – a Kar tudományos diákköri műhelyeinek megerősítésére irányult. Ennek fontos részét képezte az egymáshoz kapcsolódó tématerületeken dolgozó TDK-s hallgatók számának növelése a tehetségek kutatásba történő bevonásával. Kiemelt támogatásban részesült a leginkább eszköz- és anyagigényes Szántóföldi növénytermesztés TDK Műhely, mely így a jövőben a diákköri műhelyek közt zászlóshajóként szolgálhat.

A megvalósult szakmai tevékenységek

Pályázati programunkat a következő szakmai tevékenységek által sikerült megvalósítani:

  • rendezvények szervezése (Tehetségnap, TDK Börze),
  • TDK műhely fejlesztése,
  • egyéni kutatások,
  • kiadványok megjelentetése.

Tehetségnap (Gazdasági Campus)

A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campusán április 22-én ötödik alkalommal került megrendezésre a Tehetségnap elnevezésű rendezvény. A Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely szervezésében megvalósuló tudományos eseményen, a kampusz profiljához illő, „népszerűsítő tudományos” előadásokat hallgathatott meg a nagyszámú résztvevő (104 fő).

TDK Börze (Tessedik Campus)

A Tessedik Campuson 2015. május 21-én került megrendezésre a TDK Börze. Legutóbb 2013 tavaszán volt, a jövőben évenkénti rendszerességgel szervezünk ilyen rendezvényt. A Börze fő célja a hallgatók motiválása a tudományos diákköri tevékenységre azáltal, hogy részletesen bemutatja a hallgatók számára a TDK tevékenység lényegét, hozadékait, folyamatát, illetve az intézmény TDK műhelyeiben végezhető kutatásokat.

Az előadások után az oktatók és a hallgatók a Fórum keretei között megbeszélték a felmerült kérdéseket, ami aztán személyesebb, kötetlenebb formában folytatódott a rendezvényt záró fogadáson.

A visszajelzések szerint a Börze igen sikeres volt, felkeltette a hallgatói érdeklődést. Többen kifejezetten a rendezvényen hallottak hatására döntöttek arról, hogy tudományos diákköri kutatásokba kezdenek.

TDK műhely fejlesztése

A Szántóföldi növénytermesztés műhelyben a korábban elindított búza kísérletek és a májusban indított napraforgó és kukorica kísérletek aktuális feladatait a SZIE Nonprofit Kft. szolgáltatás formájában végezte el. Történtek kisértékű eszközbeszerzések is, melyek a mikroklíma, illetve a labormérések vonatkozásában jelentenek előrelépést, segítve ezzel a TDK kutatásokat.

Egyéni TDK kutatások

A TDK munkát folytató hallgatók közül belső pályázat alapján 5 fő kapott 30 eFt/fő összegű megbízási szerződést, segítve az egyéni kutatómunkát.

Ezen hallgatók min. két oldalban bemutatták a munkájuk jelentőségét, célját, az eddig elvégzett, valamint a kutatásokból még hátralévő feladatokat. Vállalták, hogy TDK dolgozatukat 2015 őszére elkészítik és azt a kari TDK konferencián bemutatják.

Kiadványok

A pályázat révén összesen 4 kiadványt jelentettünk meg.

A 8 oldalas TDK Tájékoztató kiadványunk kampuszonként jelent meg (3). Elsősorban a TDK tevékenységbe bekapcsolódni szándékozó hallgatók számára készült. Bemutatja egyebek mellett a TDK munka folyamatát, részfeladatait, a fontosabb határidőket, a TDK munka bírálatának szempontjait, a Kar TDK műhelyeit, a meghirdetett TDK témákat. A kiadvány kiosztásra került nappali és levelezős hallgatója számára, illetve felkerült a honlapra.

„A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar tudományos diákköri műhelyeiben készült tudományos munkák” című 227 oldalas kiadvány a GAEK 2014-es Kari TDK Konferencia dolgozataiból készült tudományos cikkeket, illetve a TDK műhelyek rövid leírását tartalmazza. A kiadványban összesen 26 publikáció jelent meg kampuszonként a következő megoszlásban: Tessedik Campus: 10, Gazdasági Campus: 4, Egészségtudományi Campus:12. A kiadványt megkapták a szerzők, a TDK műhelyek és felkerült a kari honlapra.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

A két legfontosabb – egymáshoz szorosan kapcsolódó - pályázati célunk a következő volt:

  1. a tudományos diákköri tevékenység népszerűsítése, minél több hallgató megszólítása, bevonása a diákköri kutatásokba;
  2. a TDK munka „műhelyjellegének” erősítése elsősorban a Szántóföldi növénytermesztés TDK Műhely kiemelt támogatásával.

A szakmai tevékenységeinknek köszönhetően még a pályázati célokban elvártaktól is több hallgató kezdte meg tudományos diákköri tevékenységét. Kari szinten 29 új belépő (akinél a TDK munka kezdete 2015 május vagy június) regisztrált a TDK műhelyeinkbe. Ez annak ellenére teljesült, hogy a Gazdasági Campuson a regisztráció nem volt teljes körű. A hallgatók motiválásában fontos szerepet játszott a TDK Börze (Tessedik Campus), a tájékoztató-témaajánló kiadványaink, illetve a fokozott témavezetői aktivitás, amit nagymértékben elősegített a pályázati programunk. A TDK munkát korábban elkezdő 5 hallgató részesült anyagi támogatásban a május végén kiírt belső pályázat eredményeképpen, ami jelentős mértékben segíti egyéni kutatásuk megvalósulását.

A Szántóföldi növénytermesztés TDK Műhely megerősítésének fő pillére a növénytermesztési kísérletek szolgáltatás igénybevételével történő kivitelezése volt. A támogatási időszakban ez közvetlenül 4 diákkörös hallgató kutatómunkáját tette lehetővé, közvetett hatásként azt eredményezte, hogy újabb hallgatók választottak növénytermesztéshez kapcsolódó TDK munkát (4 fő). Mindezek által a Szántóföldi növénytermesztés TDK Műhelyben megvalósulni látszik a klasszikus műhelymunka, leginkább az egyes TDK témák módszertani kapcsolódása, illetve a közös vizsgált állomány révén.

      

Eszközbeszerzés
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
Szántóföldi kisérlet
TDK börze Szarvason
TDK börze Szarvason
TDK börze Szarvason
TDK börze Szarvason
TDK börze Szarvason
TDK börze Szarvason
Tehetségnap Békéscsabán
Tehetségnap Békéscsabán
Tehetségnap Békéscsabán
Tehetségnap Békéscsabán
Tehetségnap Békéscsabán
TDK börze Szarvason
Tehetségnap Békéscsabán
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Esemény dátuma: 
kedd, 2015, július 28 - 11:30

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas