Összefoglaló az NTP-HHTDK-15-0023 pályázatról

 

Szöveges összefoglaló az NTP-HHTDK-15-0023 pályázatról

 

 

Program címe:            Tudományos diákköri kutatások támogatása a SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karán

 

 

Pályázó neve:                      Szent István Egyetem      

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

 

Elnyert összeg:                       1.070.000 Ft

 

Megvalósítási időszak:                       2016. március 1 – 2016. június 30.

 

A pályázati program lényege

 

A pályázatunk fő célja a SZIE GAEK tudományos diákköri műhelyeinek, illetve az azokban folyó munka erősítése. A pályázati forrás döntő részét az egyéni TDK kutatások közvetlen vagy közvetett támogatására fordítottuk: a szántóföldi kísérletekhez és egyéb kutatásokhoz szükséges anyagok, kisebb mérőeszközök beszerzése, a felmerülő utazási költségek kifizetése, a könyvtári bázis bővítése a legújabb szakirodalmi forrásokkal. Emellett hallgatók konferencia részvételét is támogattuk.

 

A megvalósult szakmai tevékenységek

 

Pályázati programunk a következő szakmai részelemekből tevődött össze:

  • Nemzetközi konferencián való részvétel támogatása,
  • egyéni kutatások támogatása,
  • tudásbázis bővítése.

 

Nemzetközi konferencián való részvétel

A Gazdasági Campus három közgazdász hallgatója (Dohányos Edit, Nagy Dóra, Vitáris Alexandra) Szlovákiában a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen „Scientific Student Forum” címmel rendezett nemzetközi tudományos hallgatói konferencián vett részt 2016. április 7-én. Mindhárman a TDK kutatási témájukkal kapcsolatos előadást tartottak angol nyelven. Vitáris Alexandra 2. helyezést ért el a szekciójában.

 

Egyéni TDK kutatások

A Tessedik Campuson a kísérletek beállításához és megvalósításához szükséges anyagigényt, részben eszközigényét és a kapcsolódó utazási költségeket finanszíroztuk, összesen 13 fő a kedvezményezett. Közülük belső pályázat alapján 5 fő, konzulessel utazva 3 fő kapott útiköltség támogatást. A többiek támogatása a TDK műhelyek anyag- és eszközbeszerzéseivel történt. A 4 db digitális tenziométer a növénytermesztési kísérleteknél talajnedvesség mérésére szolgál. Az 5 db Voltcraft hőmérséklet-légnedvesség adatgyűjtő mikroklíma mérésekre szolgál több kísérletben is. A beszerzett anyagok döntő része a műszerek elhelyezéséhez, működtetéséhez, rögzítéséhez kellett.

A Gazdasági és az Egészségtudományi Campus kutatási témáinál a kapcsolódó útiköltségeket finanszíroztuk 3, illetve 1 TDK hallgató számára (interjúk és felmérések készítése, szakemberekkel konzultáció, utazás szakmai előadásokra, rendezvényekre).

 

Tudásbázis bővítése

A Kari Könyvtár 13 folyóirat 2015 és 2016 évi számait szerezte be a pályázati forrásból.

Tessedik Campus: Növénytermelés, Cereal Research Communications, Agrokémia és Talajtan, Gazdálkodás, Kertgazdaság, Növényvédelem.

Gazdasági Campus: Figyelő, Haszon Magazin, A Falu.

Egészségtudományi Campus: Orvosi Hetilap, Élelmiszer + Turizmus Trend, Nővér, Esély.

 

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

A programunk fő célja a TDK tevékenységet végző hallgatóink egyéni kutatásainak támogatása volt. A Tessedik Campuson 13, a Gazdasági Campuson 3, az Egészségtudományi Campuson 1 TDK hallgató egyéni kutatását támogattunk. A tervezett 16 helyett így összesen 17 TDK-s hallgató egyéni kutatását támogattuk valamilyen formában (útiköltség, anyag- és eszközbeszerzés). A program hatására valószínűsíthetően magasabb szakmai színvonalú dolgozatok készülnek a 2016 novemberében megrendezésre kerülő kari TDK konferenciákra. A program hozadékának tekinthető a TDK munka iránti érdeklődés erősödése is, mely már az idei konferencia résztvevőinek számában is meg fog jelenni.

A Nemzetközi konferencián való részvétel biztosítása, mint pályázati cél, a terveknek megfelelően valósult meg. Ebben döntő tényező volt a Gazdasági Campus korábbi évekbeli tapasztalata, hallgatóinak részvétele az évenkénti rendszerességű besztercebányai konferencián.

A tudásbázis bővítése érdekében beszerzett 13 szakmai folyóirat mindegyike elérhető a Kar Könyvtáraiban (Tessedik Campus: 6, Gazdasági Campus: 3, Egészségtudományi Campus: 4 folyóirat). A folyóiratok megérkezéséről különféle platformokon tájékoztattuk a hallgatókat (és oktatókat): kari honlap, Facebook, plakát a kari hirdetőtáblákon, könyvtárakban.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Esemény dátuma: 
szerda, 2016, július 27 - 13:45

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas