Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés (Crop Production Engineer at ISCED level 5).

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettség: felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Crop Production Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

Képzési ág: mezőgazdasági

Besorolási alapképzési szak: növénytermesztő mérnöki

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

  • 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus
  • 3161 Munka- és termelésszervező
  • 6111 Szántóföldinövény-termesztő

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%;
  • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan növénytermesztő szakemberek képzése, akik alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés technológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére.

Az elsajátított ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni úgy, hogy tisztában vannak a termelési folyamattal, annak irányításával, jártas a piackutatás, marketing és projektmenedzselés tudásanyagában.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas