Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

A 4 féléves képzés jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány. 

A képzés célja korszerű elméleti, módszertani és gyakorlati felkészültséggel rendelkező nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézők képzése. A szakterületen dolgozók munkájuk során önállóan terveznek meg, készítenek elő, irányítanak, illetve oldanak meg szállítmányozás-logisztikai feladatokat. Kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, ajánlatot adnak/kérnek/hasonlítanak össze, szerződést kötnek. Bonyolítják a fuvarozási-, szállítmányozási-, logisztikai feladatokat, önállóan gazdálkodnak a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

A képzés célja továbbá a kommunikációs és tanulási készségek olyan mértékű fejlesztése, hogy képesek legyenek a szakma fejlődésével járó új igények felismerésére, azoknak való megfelelésre.

A képzés tartalma

A hallgatók a képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:

  • Vállalkozások alapításával, működtetésével, átszervezésével kapcsolatos feladatok,

  • Ügyviteli feladatok bonyolítása,

  • Munkaerőpiac jellegzetességeinek és jogi szabályozásának körülményei,

  • Üzleti kommunikációs technikák és prezentációs eszközök alkalmazása,

  • Adatbázis kezelés és fuvarszervező programok kezelése,

  • Marketing és logisztika kapcsolatának értelmezése,

  • Uniós forrás keresési technikák és azok alkalmazása,

  • Projektek tervezése, lebonyolítása,

  • Nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolítása,

  • Vámkezeléssel kapcsolatos tudnivalók alkalmazása.

Megszerzendő kompetenciák

A képzés során a hallgatók megismerik a logisztika térnyerésének jelentőségét és a szállítmányozáshoz köthető szakmai ismereteket.

A végzést követően a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző képes lesz kis és nagyvállalatoknál, ipari –és mezőgazdasági üzemekben, magánvállalkozásoknál középszintű vezetői feladatok betöltésére; a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányítására.

A hallgatók a megrendelők megbízása alapján önállóan tervezik meg, készítik elő, oldják meg a nemzetközi szállítmányozás-logisztikai feladatokat. A végzettek megismerik a szállítmányozási dokumentumokat, azok előírás szerinti kezelését, valamint a szakma speciális előírásait a mindennapi nemzetközi fuvarszervezési feladatok ellátásában a vasúti, közúti, tengeri, folyami, légi területen egyaránt.

A hallgatók ismereteket szereznek az Uniós finanszírozási lehetőségek felkutatásához, és alkalmassá válnak a vállalkozás Uniós partnerekkel való kapcsolattartására. Megismerik a külkereskedelmi ügyletek előkészítésének, létrehozásának és lebonyolításának fortélyait.

Gyakorlati ismereteket szerezhetnek a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatainak ellátásához.

Elhelyezkedési lehetőségek

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelt feladatként kezeli a logisztikai központok létrehozását és az ezek működtetésével összefüggő feladatokat, ezen kívül mind a termelő vállalatok, mind a szolgáltató cégek jelentős része alkalmaz logisztikai képzettséggel rendelkező szakembereket.

Ezeknek a cégeknek tehát szükségük van olyan jól képzett szakemberekre, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek raktározási, logisztikai feladatokat illetően, idegen nyelvi és külkereskedelmi ismereteik alapján pedig a külföldi üzleti partnerekkel való kapcsolat kialakításában és ápolásában lehetnek eredményesek. A szállítmányozási feladatköröket illetően fuvarszervezői munkakörben is jó lehetőségeik vannak mivel a közúti fuvarozás fejlődése révén a szállítmányozó cégek kénytelenek fuvarkapacitásaik bővítésére, ami a megnövekvő gépjárműállomány koordinálását végző alkalmaNemzetközi száll. és logisztikai szak tájékoztatója (2011.)zottak számának emelésével is jár.

Elmélet - gyakorlat aránya: 70-30%

A felsőfokú szakképzésből az alapképzésbe való beszámíthatóság

A szakmai és vizsgakövetelmények teljesítésével 120 kredit szerezhető. A megszerzett kreditekből a gazdálkodás és menedzsment szakon 60 kredit, a pénzügyi és számviteli szakon 57 kredit, a műszaki menedzser szakon 46 kredit számítható be.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas