Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakkép-zés (Agricultural Engineer at ISCED level 5).

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

Képzési ág: mezőgazdasági 

Besorolási alapképzési szak: mezőgazdasági mérnöki

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munka-kör(ök):

  • 1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység ve-zetője
  • 3131 Mezőgazdasági technikus

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%-40%;
  • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes össze-függő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni; részidős kép-zésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra;
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgaz-dasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak kidolgozásában; tervezik, szervezik és irányítják a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, közreműködnek a pénzügyi tervek ösz-szeállításában, a pénzügyi döntés-előkészítésben.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas