Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc szak

 

A képzés célja olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a gépészeti, műszaki és technológiai berendezések fejlesztési részfeladatainak megoldására, a termelés, gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapképzés tervezett szakirányait figyelembevéve alkalmasak energetikai és logisztikai feladatok megoldásának ellátására.
 

A képzés főbb tanulmányi területei:

 
Természettudományos alapismeretek:
matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, informatika, ábrázoló geometria, géprajz
 
Gazdasági és humán ismeretek:
mikro- és makroökonómia, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági jog, minőségügyi ismeretek, kommunikáció, filozófia, menedzsment ismeretek, EU agrárpolitika
 
Szakmai törzsanyag:
mezőgazdasági ismeretek, anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és irányítástechnika logisztika és anyagmozgatás, gépszerkezettan, gyártástechnológia, környezeti ismeretek, műszaki informatika, környezettechnika, energiagazdálkodás, élelmiszeripari gépek és berendezések, munkavédelem, üzemeltetési ismeretek.
 

Vízgazdálkodási differenciált ismeretek:

mezőgazdasági vízgazdálkodási ismeretek, vízgazdálkodási létesítmények, melioráció és rekultiváció, vízgazdálkodási műszaki ismeretek, öntözéstechnika, öntözési szaktanácsadás, halastavi tógazdálkodás és aquakultúra, vízrendezés, vízjogi és közigazgatási ismeretek, stb.
 

Elhelyezkedési lehetőségek

  • mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknál,
  • állami-, szövetkezeti- és magángazdaságoknál,
  • oktatási-, kutatási- és egyéb intézményeknél,
  • önkormányzatoknál,
  • logisztikai központoknál, vállalkozásokban,
  • energetikai ellátó cégeknél és nagyfogyasztóknál,
  • megújuló energiaforrásokat hasznosító és forgalmazó cégeknél.

Tájékoztatás, bővebb információ:

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról a kar Tessedik Campusán lévő Tanulmányi Csoport az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást:
Telefon:  66/313-311 mellék: 2117
E-mail: to_szarvas@gk.szie.hu

A szakról további információ kérhető:
Dr. Futó Zoltán, főiskolai docens
e-mail: futo.zoltan@gk.szie.hu
Telefon: 66/313-311 mellék:2142

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas