A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2020. ÉVI „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET
2020. ÉVI „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
 
 
A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2020. évben ismét meghirdeti az Öntözési Különdíj Pályázatát.
 
Az Öntözési Különdíj alapításának célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat,
amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással,
az öntözés közgazdasági elemzésével, továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak.
 
Diplomadolgozatukat, szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK),
valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.
 
Díjazásban részesíthető - tágabb értelemben - az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással és a vízi környezet védelmével foglalkozó,
magyar közép- és felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat,
vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat.
 
A pályázatra a 2019. december 15-től 2020. december 14-ig terjedő időszakban elkészített és megvédett diplomamunka,
szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be, mégpedig az alábbi kategóriákban:
 
középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat
 
felsőfokú szakképzést (BA) záró dolgozat
 
alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 
mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 
szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD): dolgozat.
 
Az Öntözési Különdíjra pályázni a mellékelt Jelentkezési lapon lehet.
 
A pályázathoz mellékelni kell:
a dolgozatot elektronikus [word vagy pdf] formában, a jelentkezési lapot,
az oktatási intézmény nyilatkozatát,
pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
 
 
Az Öntözési Különdíj könyvutalvánnyal és oklevéllel jár, kategóriánként 1-1 díj kerül kiosztásra.
 
Egy-egy kategórián belül a második helyezett is díjazható, ebben az esetben a második helyezett szintén könyvutalványt és oklevelet kap. 
 
A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Öntözési Egyesület tagságát,
illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek.
 
Az Egyesület a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a www.moe.hu honlapon,
közzéteszi, valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását az Egyesület honlapján közzétegyék.
 
Az Öntözési Különdíj átadása a Magyar Öntözési Egyesület éves konferenciáján történik, amely minden év február hónapjában kerül megrendezésre.
 
A kialakult járványhelyzet miatt a díjak átadásának időpontja módosulhat.
 
Bármilyen további kérdés esetén információt nyújt Bíróné Oncsik Mária, az egyesület elnökasszonya az info@moe.hu e-mail címen.
 
Szarvas, 2020. október 11.
 
 
Magyar Öntözési Egyesület Elnöksége
 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas