Közösségi - civil szervező felsőfokú szakképzés

A 4 féléves képzés jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány. Mind nappali, mind levelező tagozaton egyaránt államilag támogatott  és költségtérítéses képzést is hirdetünk.

A szakképzés célja olyan közösségi és civil szakemberek képzése, akik felkészülten, elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve, képesek a terület szervezési, ügyviteli feladatainak ellátására, ugyanakkor kezdeményezői, erjesztői, gazdagítói is a szervezetek tevékenységének.

Várjuk képzésünkre mindazokat, akik különböző közösségekben, szervezetekben aktívan tevékenykednek, akár szabadidejükben, akár munkaviszony keretében. Hallgatóink gyakorlati ismereteket kapnak a civil szervezetek működéséről, annak segítéséről, s arról, hogyan lehet ehhez forrásokat feltárni, bevonni. Képessé válnak helyi fejlesztési folyamatokat kezdeményezni, azokhoz szakmai segítséget nyújtani, és részt venni a fejlesztéssel összefüggő tervezési, szervezési és értékelési folyamatokban.

A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:

 • A nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok, azok jogszerű lebonyolítása

 • Helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködés építése

 • A lokális részvétel erősítése, ösztönzése, szakmai támogatásának lehetőségei, módjai

 • Gazdálkodást érintő döntések előkészítése, megvalósítása és ellenőrzés

 • A nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak elméleti és gyakorlati tudnivalói

 • A modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazása

 • Hazai és nemzetközi projektek, pályázatok tervezése és lebonyolítása

 • Forrásteremtési technikák, azok alkalmazása

 • Az élethosszig tartó tanulás

 • Képzések, tréningek szervezése

 • A szervezet munkatársai, önkéntesei, a közös munka koordinálása

 • Modern kommunikációs eszközök, csatornák és technikák alkalmazása

 • Ügyviteli feladatok a szervezetekben

 • Érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikák, s azok alkalmazása

Felkészült közösségi munkásokra, civil ügyekben, szervezésben, kapcsolatépítésben, forrásteremtésben jártas szervezőkre mindhárom szektornak szüksége van, s ez az igény, a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai tendenciákat figyelembe véve, a továbbiakban még fokozottabban megjelenik.

A közigazgatásban az önkormányzatoknál illetve az oktatási, kulturális, szociális intézményekben az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése, és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében egyre nagyobb szerepet kaphat az e területen képzett, felkészült szakember.

A civil szféra egyre nagyobb munkáltató. Részben saját szervezetei működtetéséhez, részben az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhatja a végzett szakembereket.

Az üzleti szektor közösségi-civil szervezők munkába állításával, azok szakértelmének felhasználásával, a társadalmi kapcsolatok szélesítésével fokozhatják hatékonyságukat.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas