Korszerű Méhészeti Ismeretek - Tanfolyam

Korszerű méhészeti ismeretek
 
A tanfolyam az EFOP–3.10.1-17-2017-00001 kódszámú „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című projekt keretén belül valósul meg.
A képzés célja, hogy a méhészkedő résztvevők korszerű és hasznos ismereteket szerezzenek a háziméhek tartásával, tenyésztésével, a méz, valamint egyéb méhészeti termékek termelésével kapcsolatban, amelyek hozzásegítik őket ahhoz,
hogy megfelelően tudjanak alkalmazkodni, illetve felkészülni a méhészetet befolyásoló környezeti hatások változásaira.
 
A képzés témakörei:
 
 Aktuális teendők májusban és júniusban (pörgetés, rajzás, rajzásgátlás, méhegészségügy, monitoring az atka fertőzöttség szintjének ellenőrzésére, vándorlás, az aktuális legelőkre való felkészülés, különböző kaptártípusokban való méhészkedés)
 
A méhbiológia, méhegészségügy aktuális kérdései
 
 Méhbetegségek és kártevők elleni védekezés
 
Méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás
 
Méhanya nevelés, méhcsaládok szaporítása
 
Méhcsaládok vándoroltatása, kezelése, takarmányozása, beteleltetése és átteleltetése
 
Méhpempő termelés, méhtenyésztés
 
A méz és egyéb méhészeti termékek termelése, feldolgozása
 
Méhészeti eszközök, berendezések
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia)
 
A képzés időbeosztása és helyszíne:
 
 2 nap elméleti előadás (2x8 óra) a Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campusán (5540 Szarvas Szabadság út 1-3.)
és
2 nap (14 óra) gyakorlati képzés Szarvas környéki méhészetekben
 
Az elméleti előadások időpontjai:
 
 2018. május 12. 9.00 órától 16.30 óráig és
2018. május 19. 9.00 órától 16.30 óráig
 
A gyakorlati foglalkozások időpontjai:
 
 2018. június 2-3.
A képzés költségei: a támogatott képzés a résztvevők számára ingyenes
 
A képzés időtartama: 30 óra
 
Képzés zárása:
 
A képzésben résztevő a képzés végén vizsgát tesz, amelynek sikeres teljesítéséről tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiadásának feltétele: a megengedett hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás (maximum az órák 20%-a) és eredményes vizsga.
 
Jelentkezés:
 
Dr. Hanyecz Katalin Anna
egyetemi adjunktus, igazgató
Szarvasi Arborétum
5540 Szarvas, I. kk. 9.
Tel: 66/312-344
 
 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas