Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés

 A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kertészmérnök felsőoktatási szakképzés (Horticultural Engineer at ISCED level 5)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettség: felsőfokú kertészmérnök-asszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

Képzési ág: élelmiszer- és kertészmérnöki

Besorolási alapképzési szak: kertészmérnöki

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

  • 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus
  • 3161 Munka- és termelésszervező
  • 6113 Zöldségtermesztő
  • 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
  • 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
  • 6116 Gyógynövénytermesztő

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%;
  • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább 5 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kre-dit;
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan kertész szakemberek képzése, akik alkalmasak a kertészeti növények (dísznövény, gyümölcs, szőlő, zöldség és gyógynövény) termesztéstechnológiájának megtervezé-sére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas