Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szak-képzés (Commerce and Marketing at ISCED level 5) 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: 

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon 
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

 • Economist Assistant in Commerce 
 • Economist Assistant in Commerce Logistics 

választható szakirányok:

 • kereskedelmi (Commerce),
 • kereskedelmi logisztika (Commerce Logistics)

Képzési terület: gazdaságtudományok 

Képzési ág: üzleti 

Besorolási alapképzési szak: kereskedelem és marketing 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

 • 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 
 • 2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező 
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 
 • 3622 Kereskedelmi ügyintéző 
 • 3641 Személyi asszisztens 
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 
 • 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 
 • 5111 Kereskedő 
 • 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

A képzési idő félévekben: 4 félév 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%; 
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit; 
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 

A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni. 

A kereskedelmi szakirányon továbbá a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: a kereskedelem rendszere, a kereskedelmi vállalkozások makro és piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatai, ezen belül az értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, gazdasági és pénzügyi tevékenységek). 

A kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá a szak szerinti közös modulban megszerzett isme-retek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (például: a vállalati 67 reálfolyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működése, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelés feldolgozás, vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségei). reálfo-lyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, va-lamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működése, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékeny-ségek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelés-feldolgozás, vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségei). 

 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas