Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

A 4 féléves képzés jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány.

Az intézményi kommunikátor az önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek képviselőjeként, megrendelői és kiszolgálói pozícióból épít kapcsolatokat a médiával, a partner szervezetekkel, a fogyasztókkal és az egyes állampolgárokkal.

Nyomon követi az adott intézményhez szakmailag kapcsolódó kormányzati szervek, gazdasági társaságok és kamarák életét, elemzésekkel és háttér-információkkal segíti a vezetést a partner, illetve ellenérdekelt (konkurens) szervezetekkel való együttműködésben, a verseny megtartásában vagy megszervezésében.

Kommunikációs tréningeket szervez, segítséget nyújt krízishelyzetekben.

Rendszeresen végez felméréseket az intézmény munkatársai között, amelyek a tevékenység minden területére kiterjednek. Kimutatják a dolgozók pillanatnyi lelkiállapotát, sikerorientáltságuk fokát, továbbá, hogy vannak-e olyan szervezeti, szakmai, illetve civil kommunikációs zavarok, amelyek hátrányosan befolyásolják a szervezet működését.

Feladata a médiafigyelés, az intézménnyel (vállalattal) kapcsolatos információk dokumentálása, az információs környezet változásainak regisztrálása és elemzése.

Kapcsolatot tart a nyomdákkal (előkészítés, megrendelés), a reklámirodákkal és a sajtóval, sajtókonferenciákat szervez, részt vesz piac- és közvélemény-kutatásban.

Segíti a nagyvállalatoknál a belső hierarchia szintjei közötti információ oda-vissza áramlását, a kommunikációs és PR-igazgatók szakmai döntéseihez háttéranyagokat és elemzéseket készít.

Munkájához tartoznak a tőzsdefigyelés, az image-alakítás és az arculati kidolgozásának részfeladatai.

A szak képzési ideje: 4 félév

A szakképesítés megnevezése: "intézményi kommunikátor"

A képzés szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas