Hulladékgazdálkodási technológus szak

A kommunális hulladékgazdálkodó, a mezőgazdasági hulladékgazdálkodó és az élelmiszeripari hulladékgazdálkodó szakirányokban a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember képes a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási és ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.

A technológus szakmai munkák közvetlen elvégzése mellett felkészül munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok menedzselésére is. A szakképesítés korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás létrehozására is jogosít. A településen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés során keletkező hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése összefüggő feladatait képes a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. 

A képzés fő tanulmányi területei

 
Alapismereti modul: 
kommunikációs technika, idegen nyelv, alkalmazott matematika, alkalmazott biológia, alkalmazott kémia, alkalmazott fizika, informatika és számítástechnika, műszaki alapismeretek, hulladékgazdálkodás alapjai, idegen nyelv. 
 
Szakmai modul:
Hulladékkezelési technológiák, méréstechnika, vízkezelés, vízminőség-védelem, logisztika, környezetgazdálkodás, jogi ismeretek, környezeti állapotfelmérés, környezet és természetvédelem, kommunális hulladékok kezelése, biztonságtechnika és munkavédelem, vállalkozási ismeretek, közműellátás, szennyvízkezelés, mezőgazdasági ágazati technológiák, mezőgazdasági hulladékok kezelése, élelmiszeripari ágazati technológiák, élelmiszeripari hulladékok kezelése
 

Elhelyezkedési lehetőségek

 
A végzett technológusok elhelyezkedhetnek a települési önkormányzatoknál, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben. 
A hulladékgazdálkodási technológus korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti: 
  • Települések és kistérségek kommunális hulladékainak gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése. 
  • Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek, illetve hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése. 
  • Talajon történő hulladék elhelyezés. 
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas