Gyakorlati beosztás a 2011-12-es tanév 2. félévében!

Tisztelt I.-II. évfolyam Nappali tagozatos Hallgatók! 

 
Több esetben hallgatóink kifogásolták, hogy a szorgalmi időszakban nincs egyetlen pihenőhét sem, ami korábban a levelezős hetekben volt.
 
Hallgatóink kérését megfontolva továbbfejlesztettük a gyakorlati oktatás rendszerét. A korábbi gyakorlati rendszert úgy fejlesztettük tovább, hogy I.-II. évfolyamon minden hétre beiktattunk gyakorlati napokat ( kedd, szerda, csütörtök 8.00-14.00).
A Tanulmányi Osztállyal egyeztetve elkészültek az órarendek, melyből látható, hogy melyik szaknak melyik napon lesz a gyakorlata. 
 
A gyakorlati napok a következők:
 
Kedd Mezőgazdasági mérnök szak
Szerda Környezetgazdálkodási szak
Csütörtök  Gazdasági és vidékfejlesztési szak
 
Tehát a korábbi hetesi gyakorlatok átalakultak naposi gyakorlattá. Így egy héten minden szaknak egy napja gyakorlati nap, ebből adódóan a levelezős hetek szabaddá válnak a nappali tagozatos hallgatók számára, illetve ezeken heteken pótlási lehetőséget biztosítunk a hiányzók részére. 
A gyakorlati témák (gyakorlati órarend) a mellékletben megtalálható. Az órarend tartalmazza a gyakorlati témát, helyet is. 
 
Gyakorlatok időtartama 8.00 - 14.00 óráig
 
Hely: az órarendben megjelölt helyen (Galambosi gyakorlatok esetén gyülekezés a helyszínen)
 
A gyakorlatok letöltése kötelező arról távolmaradás, csak indokolt esetben lehetséges.
 
Mint, arról már korábban is tájékoztattam a hallgatókat, hogy a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a szakra előírt gyakorlatokat nem teljesítette.
Ebből kiindulva az előírt gyakorlatokat időarányosan kell teljesíteni, tehát az adott félévben kiírt gyakorlatokat abban a félévben a vizsgaidőszak megkezdéséig kell letölteni, ellenkező esetben korlátozva lesznek a vizsgára jelentkezés feltételei.
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Kategória: 

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas