Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak képzési ideje: nappali tagozaton 7 félév, levelező tagozaton 8 félév

A végzettség megnevezése az oklevélben:  „Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon”

Választható szakirányok:

  • marketing
  • regionális gazdálkodás
  • üzleti információs rendszerek
  • vállalkozás- és projektmenedzsment

A képzési cél: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Szakmai gyakorlat: Az alapszakon az összefüggő gyakorlati képzés – az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően – legfeljebb 30 kreditpont.

Nyelvi követelmények: Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas