Munkavédelmi technikus

Munkavédelmi technikus tanfolyam (OKJ 52 862 01)
Engedély száma: E-000293/2014/A004
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
A szakképesítés munkaterülete:
A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a
munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.
Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a
munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.
Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a
mulasztások   és   szabályszegések   hátrányos   személyi   és   anyagi    következményeinek
elkerüléséhez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
•         szakmai    munkájával,    a    munkáltató    munkahelyi    vezetőivel,    szakembereivel,
munkavédelmi    képviselőivel,   munkavállalóival   együttműködni,   hozzájárulni   a
munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
•         közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni
azokat     a     munkavédelmi     feladatokat,     melyek     középfokú     munkavédelmi
szakképesítéssel láthatók el
•         a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát
feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni
•         megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a
munkavédelmi   feladatokat,   jogokat   és   kötelezettségeket,   azok   megvalósítását
kezdeményezni és támogatni
•         közreműködni   az   egészséget   nem   veszélyeztető   és   biztonságos   munkavégzés
körülményeinek  megteremtésében,   a  tárgyi,   személyi   és   szervezési   feltételeket
biztosítani
•         feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a
kockázatok kezelését
•         közreműködni    a    munkáltatók    munka-egészségügyi    feladatai    végrehajtásának
megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka­
egészségügyi feladatok megvalósítása során
•         közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés
értékrendszerét
A képzés moduljai:   11253-12   Munkavédelmi menedzsment
11254-12   Munkavédelmi kockázatértékelés 11255-12   A munkavégzés biztonsága
A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Szükséges iskolai előképzettség: szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság
Betöltött 18. életév
A képzés időtartama és időbeosztása:
A képzési idő: 246 óra
(A résztvevők számára a képzés indulása előtt előzetes tudásszint mérést végzünk, amelynek eredményessége esetén az előzetes tudást beszámítjuk az óraszámba és a tandíjba is.)
 
Időbeosztás: kéthetente heti két nap: péntek délután  és szombat
 (Előzetes tudás beszámítása nélkül)
Helyszín:
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár és Egészségtudományi Kar Békéscsaba Bajza u. 33.
A képzés költségei:
Tanfolyamdíja: 150.000,-Ft (előzetes tudásbeszámítás nélkül) Vizsgadíj: 40.000,-Ft
A tanfolyam díjára kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Vizsgára bocsátás feltétele:
-  Az órákon való részvétel (megengedett hiányzás: az óraszám legfeljebb 20 %-a)
-  A képzés moduljaiból sikeres modulzáró vizsga letétele
Végzettség igazolása:
Államilag elismert Munkavédelmi technikus OKJ bizonyítvány
A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.
A képzési program a jelentkezők számára ügyfélszolgálatunkon hozzáférhető.
Jelentkezés:
További információért kérjük, keresse kollégáinkat.
Tel.:  66/352-896    1024. mellék
Mobil: +36-30/9839-164
E-mail: info@gk.szie.hu

Kategória: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas