Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management at ISCED level 5)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: 

 •  felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens 
 •  felsőfokú humánpolitikai közgazdász-asszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

 •  Human Resource Manager Assistant 
 •  Personnel Policy Manager Assistant 

választható szakirányok:

 • személyügyi (Human Resource)
 • humánpolitikai (Personnel Policy) 

Képzési terület: gazdaságtudományok 

Képzési ág: üzleti 

Besorolási alapképzési szak: emberi erőforrások 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

 • 2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő 
 • 3410 Oktatási asszisztens 
 • 3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor 
 • 4122 Bérelszámoló 
 • 4134 Humánpolitikai adminisztrátor

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 •  az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%;
 •  az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra;
 •  a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
 •  a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, valamint a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. 

A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában. 

A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában.

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas