Beszámoló az NTP-HHTDK-19-0057 pályázatról

Beszámoló az NTP-HHTDK-19-0057 pályázatról

Pályázó neve:

Szent István egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

(A Szent István Egyetem, Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet jogelődje)

A program címe:

TDK tevékenység támogatása a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Karán

Elnyert támogatás:

1.366.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka:

2019. szeptember 2. – 2020. december 31.

A pályázati program lényege:

Pályázatunk fő célja a SZIE ÖVGI (2020. február 1. előtt SZIE AGK) tudományos diákköri tevékenységének támogatása volt.
Elsődleges cél, hogy hallgatóink – emellett középiskolás tanulók – betekinthessenek a tudományos életbe, ezzel szakmai kompetenciáikat fejlesszék.
A kötelező tananyagon túlmutató ismeretekkel gyarapodjanak. Gyakorolják a gondos, alapos, önálló munkavégzést, megfelelő irányítás mellett.
A TDK népszerűsítése, kutatások színvonalának emelése is célunk volt.

 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek

Az „A” komponensben (főiskolai tehetséggondozás)

 

Kari TDK Konferencia szervezése

Karunk hagyományai szerint, a tanév során 1 alkalommal, novemberben került megrendezésre (2019. november 20.).
Két szekcióban (Agrár-, Környezettudományi és Műszaki; Gazdasági-, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési) 7-7 főiskolai hallgató 7-7 pályamunkát mutatott be.

 

TDK-s hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele

TDK-s hallgatók tudományos és közéleti publikációinak közzététele

2 fő TDK-s hallgatónk 2 különböző nemzetközi konferencián vett részt angol nyelvű poszterrel,
továbbá – azonos címmel – angol nyelvű publikációjuk jelent meg a Research Journal of Agricultural Science és Lucrari Stiintifice folyóiratokban.
A konferencia mindkét esetben Temesváron (Románia) és on-line került megrendezésre (2020. október 8. és november 27.).

 

Minden hallgatónak és középiskolás tanulónak, aki a TDK Konferencián részt vett, publikációja jelent meg a TDK Konferencia kiadványában.

 

TDK Börze

Szakmai előadások, felkért külső előadók bevonásával

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, ezeket a programokat – a COVID-19 pandémia miatt – csak on-line formában volt lehetőségünk megtartani.

A TDK Börze egy népszerűsítő rendezvény, amelynek keretében Intézetünk hallgatói tájékozódhattak a TDK munka lényegéről, előnyeiről, és a hallgatói kutatás lehetőségeiről az Intézetben.

A megtartott szakmai előadások témája (növénytermesztés és nemesítés) jól illeszkedik az intézetünk oktatási profiljához, illetve kutatómunkára is elsősorban – de nem kizárólag – ilyen témakörökben van lehetőség.

 

A „B” komponensben (főiskolai tehetséggondozás) megvalósult tevékenység

 

Pályázatunkkal a tehetséges középiskolás fiatalok szakmai előmenetelét (kutatásait és azok eredményeinek közzétételét) is támogatni kívántuk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy számos középiskolai tanuló rendelkezik már saját kutatási témával, pl. tanulmányi versenyekre készülve valamilyen témát kutatási szinten művel.
Pályázati programunkban 3 db TDK pályamunka és publikáció támogatását terveztük, amelyre végül 5 fő középiskolai tanuló vállalkozott.
Így 2 db kétszerzős + 1 db egyszerzős pályamunka (és publikáció) készült, gazdaság- és társadalomtudomány, illetve vidékfejlesztés témakörökben.
A középiskolások publikációi a TDK Konferencia kiadványában jelentek meg.

 

Szakmai látogatások és csoportos foglalkozás szervetése

2020. szeptemberében – mikor ez személyes jelenléttel lehetséges volt! – 2 szakmai látogatást szerveztünk, kimondottan középiskolás tanulók számára.
Ezek során a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási, valamint a Halászati Kutatóintézetét, a Szarvasi Arborétumot, Intézetünk tangazdaságát (Galambos major) és az ott folyó növénytermesztési kísérleteket tekinthette meg a középiskolás csoport.
A helyben (Intézetünkben) rendezett terepi foglalkozáson pedig a Körös-holtág természeti értékeit ismerhették meg a tanulók, Intézetünk dolgozója segítségével.

 

Felkészítés pályázatok írására, benyújtására, és alapvető kommunikációs ismeretek tanítása

Ezek a programok szintén a SZIE ÖVGI oktatóinak közreműködésével, de részben csak on-line formában valósulhattak meg.

 

Egyéb fejlesztések

Intézetünk Tessedik Sámuel könyvtárát 8 féle szakkönyv 20 példányával bővítettük, közel 100e Ft értékben.
Ezek – mivel a legújabb ismereteket tartalmazzák – hatékonyan segíthetik a további TDK munkát, de a szakdolgozatok készítéséhez,
tanuláshoz, akár otthoni gazdálkodáshoz is hasznosak lehetnek.
Sajnos, a jelenleg érvényben lévő járványvédelmi intézkedések miatt a könyvtár határozatlan ideig nem látogatható!

 

A támogatásból beszerzett korszerű informatikai eszközök nagymértékben segítik mind az oktatási, mind a kutatási feladatok ellátását.
Ez a múlt (esetleg elkövetkező) hónapok járványügyi helyzetében – digitális oktatás – különösen jelentős fejlesztés.

 

 

           

 

Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas