Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

A 4 féléves képzés jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány. Mind nappali, mind levelező tagozaton egyaránt államilag támogatott  és költségtérítéses képzést is hirdetünk.

A szakképesítés megnevezése: "banki szakügyintéző"

A képzés szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll.

A banki szakügyintéző szakmai feladatához tartozik a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkájának szervezése és irányítása, az ügyfelekkel való kommunikáció, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtása.

Munkája során jogszabályokat alkalmaz, banki információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szabályozási előkészítői és elemzési feladatokat végez, ellenőrzésekben közreműködik, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben.

Informatikai és irodatechnikai eszközöket alkalmaz az adott feladatnak megfelelően, a rendelkezésre álló eszközpark rendeltetésszerű használatával. Munkáját elvi irányítás mellett, nagyrészt önállóan végzi. Munkaterületén egyes részfeladatok ellátását munkatársai között megszervezi, munkájukat irányítja, ellenőrzi.

Főbb szakmai feladatai az ügyfelekkel való kommunikáció és az ügyfelek folyamatos tájékoztatása, a mindennapi ügyfélforgalomból adódó feladatok szervezése és elvégzése, a pénztári és letétkezelési feladatok elvégzése, valamint a banki elemző munkába való bekapcsolódás.

A hallgató képes a vonatkozó rendeletek, törvények és belső szabályzatok hatékony alkalmazására elsősorban a bank hálózati egységei által végzett pénzforgalmi, betéti, hitelezési, értékpapír-forgalmazási és deviza-üzletági tevékenységi területeken.

A felsőfokú szakképzésből az alapképzésbe való beszámíthatóság:

A szakmai és vizsgakövetelmények teljesítésével 120 kredit szerezhető. A megszerzett kreditekből a gazdálkodás és menedzsment szakon, valamint pénzügyi és számviteli szakon egyaránt 60 kredit számítható be.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas