Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens

A képzés célja olyan sokoldalú - mezőgazdasági, kereskedelmi ismeretekkel rendelkező - szakemberek felkészítése, akik képesek önállóan bizonyos feladatok elvégzésére, alkalmasak kis- és közepes vállalkozások tevékenységének szervezésére, irányítására. 

A megszerzett ismeretek birtokában alkalmazkodni tudnak a változó piaci környezethez, ideérte az Európai Unió gyakorlatát is. 
A szakmai felkészültség mellett elsajátítják a pályához kapcsolódó általános műveltséget gyarapító ismereteket is. 

A képzés fő tanulmányi területei

Alapismereti képesség – fejlesztő modulok 

technológiai ismeretek (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet), közgazdaságtan (makro-, mikroökonómia), EU ismeretek, informatika 

Kötelező szakmai és specifikus modulok 

marketing, jogi ismeretek, kereskedelmi és forgalmazási ismeretek, vállalkozási ismeretek (pénzügyi ismeretek, számvitel, vállalkozási gazdaságtana, tervezés), üzleti idegennyelv (angol/német) 

Kiegészítő, választható modulok 

specializáció szerint környezetgazdálkodás, tőzsdeismeretek, falusi turizmus, specializált mezőgazdasági szakismeretek 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett agrárkereskedelmi menedzser asszisztens a korszerű mezőgazdasági, számítástechnikai, marketing, számviteli ismeretek birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti: 
  • Kis- és közepes vállalkozások tevékenységének szervezése, irányítása. 
  • Nagyobb méretű gazdasági társaságoknál, szövetkezeteknél, kereskedő és forgalmazó vállalkozásoknál , beosztottként szervezési feladatok önálló végzése. 
  • Különböző mezőgazdasági termékek piacának, értékesítési lehetőségeinek feltárása, majd a termékek piacra jutásának szervezése és bonyolítása. 
  • Kereskedelmi-, gazdasági ügyintéző, 
  • Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintéző, 
  • Anyaggazdálkodó, felvásárló, átvevőhely-kezelő. 
  • Szolgáltatási, kereskedelmi ügynök, 
  • Áruforgalmi, értékesítési és egyéb kereskedelmi ügyintéző.
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas