Dr. Mészáros Miklós

Dr. Mészáros Miklós képe
Valódi név: 
Beosztás, munkakör: 
főiskolai docens
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület, II. em. 226.
Telefon: 
+36-66-313-311/2158
E-mail cím: 
meszaros.miklos[kukac]gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

 

Oktatott tantárgyak: 

 1. Műszaki ismeretek
 2. Erőgépek 
 3. Élelmiszeripari gépek és berendezések
 4. Környezettechnika
 5. Környezetvédelem technológiai berendezései
 6. Hulladékgazdálkodás gépei
 7. Munkavédelem
 8. Munkagépek
 9. Gépüzemfenntartás
 10. Gépüzemeltetés
 11. Öntözés és vízgazdálkodás gépei

Főbb kutatási területek: 

 1. Öntözés, tápoldatos öntözés, öntözőgépek 
 2. Megújuló energiaforrások 

Fontosabb publikációk: 

 1. Mészáris M. – Lelkes J.(2001): Vegyszeradagolásos öntözés néhány üzemeltetési szempontja. XXV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Előadások tartalmi összefoglalói, 19pp, Gödöllő, 2001. január 23-24. 55p 
 2. Mészáros M. - Lelkes J.-Fodor D. (2001): Energetical question of chemigation by field irrigation. XXXVII. Croatian Symposium on Agricultural, Sec.: Agricultural mechanisation: Croatia, Opatija, February 19-23. 2001. 
 3. Mészáros M. - Lelkes J.- Fodor D. (2002): Energy saving by chemigation. EURAGENG. Abstrats of Int. Conf. On Agricultural Engineering. Budapest, 2002. június 30. 
 4. Mészáros M. (2002): Tápoldatos öntözés előkészítése, üzemeltetési jellemzőinek megválasztása. Tessedik Sámuel Jubileumi Mezőgazdasági Víz és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok, TSF MVK Szarvas, „JUTEKO 2002” összefoglaló kiadvány 282-284pp. 
 5. Mészáros M. et. al (szerk. Szendrő P.) (2003): Géptan. Öntözés gépei fejezet, 250-277pp, Mezőgazda Kiadó, Bp. 810 p. 
 6. Mészáros M. et al. (2006): Mérési és értékelési módszertani kézikönyv. „A Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” című HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0054/1.0 projekt keretében, Szarvas, 2006. 40p 
 7. Mészáros M. - Lelkes J. (2007): Következtetések szántóföldi zöldségterületek tápoldat befogadó képességére. XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január 23. 
 8. Mészáros M. (2007): Mérőrendszer tápoldatos öntözés ellenőrzésére. I. Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási Konferencia, 2007. október 19. TSF MVK Tudományos közlemények, Tom. 7. No.1.2. kötet, 473-477pp. Szarvas, 2007. 
 9. Mészáros M. et al. (szerk. Patay I.) (2007): Mindentudás a megújuló energiaforrásokról a Dél-alföldi Régióban. Napenergia (55-90pp). Kolorprint Kft., Békéscsaba, 156p. 
 10. Mészáros M. (2008): A napenergia hasznosítás lehetőségei a Dél-alföldi régióban. MEGÚJULÓ ENERGIA-POTENCIÁL A DÉLALFÖLDI RÉGIÓBAN. Kari konferencia. TSF MVK, Szarvas, 2008. április

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba