Dr. Mészáros Miklós

Dr. Mészáros Miklós képe
Valódi név: 
Beosztás, munkakör: 
főiskolai docens
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus (Szarvas)
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület, II. em. 226.
Telefon: 
+36-66-313-311/2158
E-mail cím: 
meszaros.miklos[kukac]gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

 

Oktatott tantárgyak: 

 1. Mérnöki alapismeretek
 2. Erőgépek
 3. Élelmiszeripari gépek és berendezések
 4. Motorok és gépjárművek
 5. Gépelemek
 6. Környezettechnika
 7. Környezetvédelem technológiai berendezései
 8. Hulladékgazdálkodás gépei
 9. Munkavédelem
 10. Munkagépek
 11. Gépek üzemeltetése
 12. Öntözés és vízgazdálkodás gépei
 13. Öntözéstechnika
 14. Állattenyésztés gépei
 15. Elektronika
 16. Alternatív energiaforrások

 

Főbb kutatási területek: 

 1. Öntözés, tápoldatos öntözés, öntözőgépek 
 2. Megújuló energiaforrások 

Fontosabb publikációk: 

 1. Mészáris M. – Lelkes J.(2001): Vegyszeradagolásos öntözés néhány üzemeltetési szempontja. XXV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Előadások tartalmi összefoglalói, 19pp, Gödöllő, 2001. január 23-24. 55p 
 2. Mészáros M. - Lelkes J.-Fodor D. (2001): Energetical question of chemigation by field irrigation. XXXVII. Croatian Symposium on Agricultural, Sec.: Agricultural mechanisation: Croatia, Opatija, February 19-23. 2001. 
 3. Mészáros M. - Lelkes J.- Fodor D. (2002): Energy saving by chemigation. EURAGENG. Abstrats of Int. Conf. On Agricultural Engineering. Budapest, 2002. június 30. 
 4. Mészáros M. (2002): Tápoldatos öntözés előkészítése, üzemeltetési jellemzőinek megválasztása. Tessedik Sámuel Jubileumi Mezőgazdasági Víz és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok, TSF MVK Szarvas, „JUTEKO 2002” összefoglaló kiadvány 282-284pp. 
 5. Mészáros M. et. al (szerk. Szendrő P.) (2003): Géptan. Öntözés gépei fejezet, 250-277pp, Mezőgazda Kiadó, Bp. 810 p. 
 6. Mészáros M. et al. (2006): Mérési és értékelési módszertani kézikönyv. „A Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” című HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0054/1.0 projekt keretében, Szarvas, 2006. 40p 
 7. Mészáros M. - Lelkes J. (2007): Következtetések szántóföldi zöldségterületek tápoldat befogadó képességére. XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január 23. 
 8. Mészáros M. (2007): Mérőrendszer tápoldatos öntözés ellenőrzésére. I. Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási Konferencia, 2007. október 19. TSF MVK Tudományos közlemények, Tom. 7. No.1.2. kötet, 473-477pp. Szarvas, 2007. 
 9. Mészáros M. et al. (szerk. Patay I.) (2007): Mindentudás a megújuló energiaforrásokról a Dél-alföldi Régióban. Napenergia (55-90pp). Kolorprint Kft., Békéscsaba, 156p. 
 10. Mészáros M. (2008): A napenergia hasznosítás lehetőségei a Dél-alföldi régióban. MEGÚJULÓ ENERGIA-POTENCIÁL A DÉLALFÖLDI RÉGIÓBAN. Kari konferencia. TSF MVK, Szarvas, 2008. áprili Mikroklíma öntözőberendezés megvalósítása és hidraulikai vizsgálata Egyetemi doktori értekezés, ATE Gödöllő, 1986. 102.p.
 11. Mikroklíma öntözőberendezés megvalósítása és hidraulikai vizsgálata Egyetemi doktori értekezés, ATE Gödöllő, 1986. 102.p.
 12. Energetical question of chemigation by field irrigation. XXXVII. Croatian Symposium on Agricultural, Sec.: Agricultural mechanisation: Croatia, Opatija, February 19-23. 2001. Társszerző: Fodor D., Lelkes J
 13. Energy saving by chemigation. EURAGENG Budapest, (2002). Abstrats of Int. Conf. On Agricultural Engineering. Társszerző: Fodor, D.; Lelkes, J.
 14. Géptan. Szendrő P. (szerk.): Öntözés gépei fejezet, 250-277pp, Mezőgazda Kiadó, Bp. (2003). 810 p.
 15. Alga hasznosításának lehetőségei, termesztés technológiái. Őstermelő gazdálkodók lapja, 17. évfolyam, 2013/5. 46-48pp. (ISSN 1418-088X)
 16. Belsőégésű motorok környezetvédelmi vonatkozásainak elemző vizsgálata. PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA XVIII: (20) pp. 91p-105p. (2014), (ISBN ISSN 2064-504X)
 17. Az öntözés gépei. Digitális jegyzet. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 azonosító számú "Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért" című projekt támogatásával. Kaposvári Egyetem. (2015). 137 p. Társszerző: Köles P.
 18. Napenergia, napenergetikai berendezések, a napenergia hasznosítási lehetőségei. Digitális jegyzet. TÁMOP-4.1.1C-12/1/KONV-2012-0017 azonosító számú „Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén” című projekt támogatásával. Kaposvári Egyetem, (2015). 129p.
 19. Esőztető öntözés minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata a gyakorlatban. SZIE, GAEK Tudományos Diákköri műhelyeiben készült tudományos munkák. 2. kötet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, (2015), 47-54pp. (ISBN:978-963-269-518-1). Társszerző: Szendrey Z.
 20. A mikroalgák betakarítása és sűrítési eljárásai. Izolált algafajok célzott alapkutatása - TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0007. SZIE GAEK TC, Szarvas, (2015), 19-40pp.
 21. Esőztető öntözés minőségét befolyásoló tényezők. Őstermelő Gazdálkodók Lapja, (ISSN 1418-088X), 20. évfolyam, 2016/2, 43-45pp.
 22. Felkészülés az aszályos időszakra, öntözés lehetőségei szántóföldi termesztésben. Őstermelő Gazdálkodók Lapja, (ISSN 1418-088X), 20. évfolyam, 2016/3, 21-24pp.
 23. Chlorella mikroalga-etetés hatása a pulyka- és sertéshús minőségére. A MAGYAR GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A 21. SZÁZAD GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGÁBAN. II. Kötet, Kopirex–Ker Kft, SZIE GAEK, Békéscsaba, (2016), 178-183pp, ISBN 978-963-269-582-2. Társszerzők: Ribács A.- Gombos B. – Barna S. – Galló J.
 24. Körbeforgó öntözőberendezés munkaminőségi vizsgálata. Kihívások a mai modern mezőgazdaságban. Magyar Tudomány Napja Konferencia kiadványa. Szent István Egyetemi Kiadó, Szarvas, (2016) 144-150pp, ISBN 978-963-269-594-5.Társszerzők: Takács S. – Molnár V.
 25. A forgatásos alapművelés üzemeltetési és munkaminőségi jellemzőinek vizsgálata. SZIE, GAEK Tudományos Diákköri műhelyeiben készült tudományos munkák. 3. kötet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, (2016), 45-52pp. (ISBN:978-963-269-641-6). Társszerző: Gurmai N.
 26. Korszerű traktorok emissziója és kipufogógáz kezelő technikája. Őstermelő Gazdálkodók Lapja, (ISSN 1418-088X), 21. évfolyam, 2017/2, 46-49pp.

 

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba