Dr. Karácsonyi Péter

Dr. Karácsonyi Péter képe
Valódi név: 
Beosztás, munkakör: 
főiskolai tanár
Szervezeti egység: 
Gazdasági Campus (Békéscsaba)
Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet
Iroda: 
Tanügyi épület, I. em. 124.
Telefon: 
+36-66-313-311/2175
E-mail cím: 
karacsonyi.peter[kukac]gk.szie.hu
Egyéb adatok: 

 

Oktatott tantárgyak: 

 1. Közgazdaságtan 
 2. Mikroökonómia 
 3. Makroökonómia 
 4. Agrárgazdaságtan 
 5. Tervezés a turizmusban, 
 6. Árutőzsdei ismeretek 
 7. Környezetgazdaságtan, 
 8. Projekt üzleti tervezés 
 9. Turizmus gazdaságtan 
 10. Rendszerelmélet 
 11. Tőzsdei ismeretek 
 12. Üzleti tervezés, 
 13. Környezetvédelmi létesítmények menedzsmentje 

Főbb kutatási területek: 

 1. Vállalkozások gazdaságtana, Agrárgazdaságtan, 
 2. Beruházások gazdaságossága ( növénytermesztési ágazatok, öntözés, gabonatárolás) 
 3. Környezetgazdaságtan ( Nem megújuló erőforrások, ESA-területek) 

Fontosabb publikációk: 

 1. KARÁCSONYI PÉTER.: (1998): Új utak a mikroszintű döntéshozatalban, GATE, Gyöngyös,VI.agr.ök. tudományos napok, II.kötet.,174.o. 
 2. KARÁCSONYI PÉTER.: (1998): Három sikoly a gyümölcstermesztéséért, Számadás. 
 3. KARÁCSONYI PÉTER.: (1998): EURO: Közös pénz, személyes gondok. BmH 
 4. KARÁCSONYI PÉTER.: (1998):Birtokszerkezet és öröklés, Számadás. 
 5. KARÁCSONYI PÉTER.: (1999): Az árutőzsde szerepe a gabona piacra helyezésének mechanizmusában. Élelmiszergazdasági Konferencia. Szarvas. Előadás 
 6. KARÁCSONYI PÉTER.: (1999): Calculation of the threshold of development on micro-economic level. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos napok. 2. kötet.150.o. 
 7. KARÁCSONYI PÉTER.: (2000): Az elméleti közgazdaságtan beépülése a mikrogazdasági empíriákba. Gate, Mezőtúr, I. Alföldi tudományos tájgazdálkodási napok.202.o. Előadás 
 8. KARÁCSONYI PÉTER.: (2000): Mетодикаְопределеия.погода.развития.предприятий.микрозкономического уровия с применеинем квантитативных методов КИИВ Чабари. 
 9. KARÁCSONYI PÉTER.: (2001): Bevezetés az agrárgazdaságtanba. Jegyzet. TSF. 
 10. KARÁCSONYI PÉTER.: (2002): Kísérlet az egységes gazdasági üzemméret-mutató meghatározására. TSF Tudományos Közlemények. 
 11. KARÁCSONYI PÉTER.: (2002):Kísérlet az egységes üzemméret-mutató meghatározására. JUTEKO. Előadás. 
 12. KARÁCSONYI PÉTER.: (2003): Birtokszerkezet és versenyhátrány. Őstermelő. 
 13. KARÁCSONYI PÉTER.: (2004): Beruházások ökonómiai megítélése az agráriumban. TSF Tudományos Közlemények. 
 14. KARÁCSONYI PÉTER.: (2004): Mezőgazdasági beruházások ökonómiai megítélése az EU aspektusából. Gyöngyös. Előadás. 
 15. KARÁCSONYI PÉTER.: (2005): A mezőgazdasági beruházások összefüggései a beszolgáltatástól a kiszolgáltatottságig. TSF.Tudományos Közlemények. 
 16. KARÁCSONYI PÉTER.: (2005): Ökonómiai modulfüzetek. Jegyzet. EU-EQUAL. 
 17. KARÁCSONYI PÉTER.: (2006): Vállalkozási ismeretek. Jegyzet. TSF. 
 18. KARÁCSONYI PÉTER.: (2006): A környezetileg érzékeny területek rendszerének egyes vetületei. TSF Tudományos Közlemények. 
 19. KARÁCSONYI PÉTER (2007): Beruházásgazdaságosdági vizsgálatok az agráriumban. Doktori(PhD) disszertáció DE.AVK. 
 20. KARÁCSONYI PÉTER (2007): Examination of Economies of Investment in Arable Crops Irrigation. (Szántóföldi növénytermesztés öntözéses beruházás-gazdaságossági vizsgálata) AVA3. Debrecen. 
 21. KARÁCSONYI PÉTER (2007): Az újra nem termelhető természeti erőforrások hosszú távú optimális használatának újszerű ökonómiai megközelítése. TSF-MVK. Szarvas. 
 22. KARÁCSONYI PÉTER (2007): „Social Franchising” magyarországi gyakorlata. Zárójelentés. EU-EQUAL- Second chance school/Long life learning. Szarvas. 
 23. KARÁCSONYI PÉTER (2007): Alkalmazott kereskedelmi ismeretek. Jegyzet. EU-EQUAL- Second chance school/Long life learning. Szarvas. 
 24. KARÁCSONYI PÉTER (2007): Forrásmegosztási problémák a turizmusban. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények.Szarvas. 

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba