Idegennyelvi és Külkapcsolati Központ

Központvezető:

Oktatók

Titkárság

A Lektorátus a kar azon szervezeti egysége, mely a hallgatóknak segít abban, hogy a képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga követelményeknek megfelelhessenek és így megszerezhessék diplomájukat.

Háromoldalú tevékenysége van, mivel a kar különböző szakjain folyó idegen nyelvi oktatásért felelős szervezeti egység, valamint a kar nemzetközi kapcsolatait és akkreditált nyelvvizsgáztatási feladatait szervező és koordináló szervezeti egység is. Tevékenységei közé tartoznak az alábbiak:

  • A kar minden szakján kötelező és szabadon választott idegen nyelvi modulok oktatása (pl. Idegen nyelvi kommunikáció, Bevezetés az üzleti idegen nyelvbe, Szaknyelv, Nyelvvizsga felkészítő, Üzleti levelezés és fordítás, Idegen nyelvi prezentációs és tárgyalási technikák, stb.)

  • A kar nemzetközi kapcsolatait szervezi és bonyolítja, így lehetőséget teremtve a különböző nemzetközi pályázatokon való részvételre hallgatók és oktatók számára egyaránt (akár pl. az ERASMUS által biztosított mobilitás, akár a különböző EU-s projektek által biztosított többlet képzés lehetőségével élve)

  • A kar akkreditált nyelvvizsgahelyeként hallgatóink általános és szakmai nyelvvizsgaigényét segíti elő, az alábbiak szerint:
    • Kétnyelvű ORIGÓ általános alap, közép és felsőfokú nyelvvizsgákat szervez és bonyolít angol, francia, német és szlovák nyelvből,

    • Kétnyelvű „ZÖLD ÚT” szakmai (gazdálkodási menedzsment, mezőgazdasági és műszaki) alap- és középfokú nyelvvizsgákat szervez és bonyolít angol, német, francia nyelvből.

Mindezek érdekében a lektorátus magas színvonalú képzést folytat, a gyakorlást biztosító változatos idegen nyelvi szoftvereket tartalmazó korszerű multimédiás laborral, valamint a nyelvvizsgáztatást elősegítő infra fülhallgatós idegen nyelvi laborral rendelkezik.

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas-Békéscsaba