Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

Intézetigazgató: Dr. habil Jakab Gusztáv egyetemi docens

Az intézet oktatói

A Környezettudományi Intézet a biológiai, ökológiai, talajtani, kémia és környezettudományi diszciplinák oktatását végzi és a kapcsolódó tudományos kutatásokban vesz részt. 

Az intézet 2006-ban alakult, a korábbi Környezetgazdálkodási, Mezőgazdasági Kémiai és Talajtani, Biológiai és Ökológiai Tanszékek integrációjával. Irányítja a Környezetgazdálkodási agrármérnök szak (4 éves), a Környezetvédelmi agrármérnöki alapszak (BSc) nappali és levelező tagozatának képzését. Felelőse a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésnek. Szervezi, koordinálja a Mezőgazdasági környezetgazdálkodási, - a Környezetvédelmi - és a Környezetgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakok oktatási munkáját, képzését. Az intézetben összesen 11 fő dolgozik, melyből oktató 8 fő. Az oktatók közül 3 fő a tudományok kandidátusa, 4 fő pedig PhD fokozattal bír. Jelenleg két oktató folytat tanulmányokat különböző doktori iskolákban. Az intézethez szakmailag kapcsolódik a Szarvasi Arborétum, mint kihelyezett Erdőismereti Tanszék. Az oktatást-képzést segítik a címzetes egyetemi és főiskolai tanárok, és docensek (6 fő), valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága és munkatársai.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas