TDK 2019 - Szarvas

 

TDK Konferencia Szarvason – 2019

 

A Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar 2019-ben

 

november 20. (szerda) 13 órától

 

rendezi a Tudományos Diákköri Konferenciát, a Tessedik Campuson

(Szarvas, Szabadság u. 1-3.)

 

Fontos határidők:

Jelentkezés: 2019. október 28.-ig,

TDK dolgozatok leadása: 2019. november 4.-ig lehetséges.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Géppel kitöltött, kinyomtatott és aláírt Jelentkezési lap + Nyilatkozat (1. melléklet)

Max. 1 oldalas Összefoglaló (a 2. melléklet szerint elkészítve)

 

Jelentkezni személyesen, a fenti dokumentumok leadásával, Dr. Ribács Attila KTGT elnöknél lehet (Tanügyi épület, I. emelet 104.)

 

A TDK dolgozatot elektronikusan (PDF) a ribacs.attila@gk.szie.hu e-mail címre, továbbá papír alapon is, spirállal összefűzve, 1 példányban kérjük benyújtani.

 

A TDK dolgozat formai követelményei:

Címlap a 3. melléklet szerint.

A dolgozat terjedelme nem lehet 30 oldalnál kevesebb és 50 oldalnál több. A terjedelembe MINDEN (mellékletek, de még a címlap is) beletartozik. Oldalméret A4.

Az egész dolgozat 1 fájl, amelynek mérete PDF-ben (!) nem lehet 10 MB-nál több.

Minden margó 2,5 cm. Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret, 1,5 sorköz.

Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Szakdolgozati útmutató az irányadó.

Ha az Útmutató által javasolt tagolás adott témában nehezen értelmezhető, erőltetett, úgy – a konzulenssel egyeztetve – más tagolás is alkalmazható.

 

A dolgozatot az aláírt Hallgatói nyilatkozattal kell lezárni (4. melléklet), ami lehetőleg külön lapra kerüljön. Ha ez a terjedelmi korlát (50 oldal) túllépését okozná, akkor az 50. oldal alján kell elhelyezni. A PDF változatba is aláírt (szkennelt) nyilatkozat szükséges.

 

Az Útmutató által előírt Konzulensi nyilatkozat és Konzultációs lap nem része a TDK dolgozatnak.

 

A dolgozatokat ezenkívül kérjük rövidített formában is elkészíteni, az 5. melléklet szerint, pontosan követve az ott megadott formázást (margók, betűtípus, betűméret, sorköz, stb.)! A dolgozat tagolásában (alcímek) el lehet térni a sablontól, ha a feldolgozott téma jellege megkívánja. Az elvárt terjedelem (amibe minden beleszámít): 8-10 oldal. Szerzőként a hallgató és a konzulens/ek/ nevét is javasoljuk feltüntetni. Ezek a cikkek a TDK Konferencia kiadványában jelennek meg – amely rendelkezni fog ISBN számmal – és tudományos publikációként elszámolható lesz! Ezt a dolgozatot csak elektronikusan, Word-ben kell beküldeni a ribacs.attila@gk.szie.hu címre, november 18.-ig!

Papír alapon beadandó:

 

Jelentkezési lap + Nyilatkozat

2019. október 28.-ig

1 oldalas Összefoglaló

2019. október 28.-ig

TDK dolgozat 1 példánya (fűzve)

2019. november 4.-ig

 

Elektronikusan beadandó:

 

1 oldalas Összefoglaló – Word

2019. november 4.-ig

TDK dolgozat – PDF

2019. november 4.-ig

Rövidített (8-10 oldalas) dolgozat – Word

2019. november 18.-ig

 

A konferencia részvétel feltétele, hogy minden szükséges anyag határidőre beérkezzen!

 

  
 

                                                                                                                                                               
 

Szervezeti egység: 

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas